Khi bạn truy cập vào các trang web bằng kết nối HTTPS, dịch vụ thiết lập một kết nối an toàn giữa điện thoại và các máy chủ của chúng tôi cũng như từ các máy chủ của chúng tôi đến trang web đích. Kết nối từ điện thoại đến máy chủ được bảo mật bằng mã hóa AES mạnh tiêu chuẩn của ngành hoặc mã hóa HTTPS/SSL. Kết nối từ máy chủ đến trang web đích được bảo mật bằng mã hóa HTTPS/SSL. Các trang được chuyển bảo mật từ các trang web đến các máy chủ của chúng tôi, ở đó chúng được kết xuất và tối ưu hóa trước khi được chuyển bảo mật đến điện thoại. Thông tin chứa trong các trang web chỉ được sử dụng bởi các máy chủ của chúng tôi để kết xuất và tối ưu hóa trang để chuyển đến điện thoại. Nokia sẽ không lưu trữ hay truy cập vào thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Sự riêng tư và bảo mật là những cân nhắc quan trọng trong việc tạo và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các máy chủ Nokia được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật thông tin kỹ thuật và tổ chức sử dụng thông lệ tốt nhất của ngành để ngăn chặn mọi truy cập trái phép vào hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu người dùng nào được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi đã giao trách nhiệm cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến sự riêng tư và bảo mật. Chúng tôi thực thi các chính sách và hướng dẫn nội bộ của chúng tôi thông qua một loạt các hoạt động thích hợp, bao gồm cả quản lý rủi ro chủ động và phản ứng, kỹ thuật bảo mật, đào tạo và đánh giá.

Chủ đề này có giá trị cho cho:

Nokia Lumia 1520,Nokia Lumia 1320,Nokia Lumia 1020,Nokia Lumia 930,Nokia Lumia 925,Nokia Lumia 920,Nokia Lumia 900,Nokia Lumia 830,Nokia Lumia 820,Nokia Lumia 800,Nokia Lumia 730 Hai SIM,Nokia Lumia 720,Nokia Lumia 710,Nokia Lumia 630 Hai SIM,Nokia Lumia 625,Nokia Lumia 620,Nokia Lumia 610,Nokia Lumia 530 Hai SIM,Nokia Lumia 525,Nokia Lumia 520,Nokia Asha 503 Hai SIM,Nokia Asha 501 Hai SIM,Nokia Asha 500 Hai SIM,Nokia Asha 311,Nokia Asha 309,Nokia Asha 308,Nokia Asha 306,Nokia Asha 305,Nokia Asha 303,Nokia Asha 210 Hai SIM,Nokia Asha 205 Hai SIM,Nokia Asha 202,Nokia Asha 200,Nokia 515 Hai SIM,Nokia C3,Nokia C3,Nokia C2,Nokia X2,Nokia X2,Nokia 301 Hai SIM,Nokia 208 Hai SIM,Nokia 206 Hai SIM,Nokia 112