Bản thân Khu vực Nokia là miễn phí, nhưng bạn cần có kết nối internet, vì vậy phí nhà điều hành tiêu chuẩn có thể áp dụng. Tuy nhiên, vì Nokia Xpress được sử dụng làm nền tảng, mức tiêu thụ dữ liệu là rất nhỏ.