Làm thế nào để kích hoạt và cài đặt riêng profile trên điện thoại Nokia của tôi?

  • Để kích hoạt một profile, hãy chọn Menu > Cài đặt > Profile, chọn profile bạn muốn kích hoạt và chọn Kích hoạt.
  • Để cài đặt riêng một profile, hãy chọn Menu > Cài đặt > Profile, chọn profile bạn muốn cài đặt riêng và chọn Cài đặt riêng.
  • Nếu bạn muốn tự động kích hoạt profile Bình thường sau profile Im lặng để tránh cuộc gọi nhỡ, hãy chọn Hẹn giờ cho profile Im lặng. Bạn có thể cài profile hẹn giờ trước tối đa 24 tiếng.