Nokia X2-02 - Làm thế nào để bật hoặc tắt âm khởi động trên điện thoại Nokia của tôi?

Chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Âm khởi động