Làm thế nào để khóa hoặc mở khóa bàn phím trên điện thoại Nokia của tôi?

Để khóa bàn phím ở chế độ chờ, hãy bấm phím Navi (phím di chuyển) giữa, sau đó bấm phím *. Để mở khóa, hãy bấm cùng các phím.

Bạn cũng có thể cài bàn phím tự động khóa sau một khoảng thời gian chờ, hãy chọn MenuCài đặtĐiện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Tự động khóa bàn phím > Bật, nhập thời gian bạn muốn và chọn OK.

Lưu ý: Khi bàn phím bị khóa, bạn vẫn có thể thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong điện thoại của mình.