Tôi có thể điều chỉnh tần suất kiểm tra cập nhật PM điện thoại tự động không?

Có, truy cập vào menu trên điện thoại Nokia, chọn Cài đặt > Thiết bị (hoặc Điện thoại) > Cập nhật thiết bị > Cập nhật Phần mềm Tự động (hoặc Cập nhật PM tự động hoặc Cập nhật pm tự động) và chọn khoảng thời gian phù hợp với bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quá trình tự động cập nhật phần mềm có thể phát sinh phí từ nhà cung cấp mạng của bạn.