Làm thế nào để kiểm tra xem có bản cập nhật mới cho điện thoại Asha hoặc Series 40 không?

Tính sẵn có của bản cập nhật có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểu điện thoại, khu vực và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm điện thoại hiện tại của mình bằng cách quay số *#0000#.

Để kiểm tra bản cập nhật mới, hãy chuyển đến Menu > Cài đặt > Điện thoại > Cập nhật điện thoại trên điện thoại của bạn và chọn tùy chọn tải về phần mềm điện thoại. Bạn cũng có thể cài để điện thoại tự động kiểm tra các bản cập nhật mới tự động từ Cài đặt > Điện thoại > Cập nhật điện thoại > tự động cập nhật phần mềm

Nếu Nokia Suite hỗ trợ điện thoại của bạn và bạn đã cài đặt nó trên máy tính, ứng dụng này sẽ tự động thông báo cho bạn về bản cập nhật phần mềm mới khi bạn kết nối điện thoại với máy tính.