Tình trạng bảo hành

Tìm hiểu xem thiết bị của bạn còn trong thời hạn bảo hành không, Nhập số sê-ri (IMEI).

Kiểm tra tình trạng bảo hành

Dịch vụ tạm thời không sử dụng được, vui lòng thử lại sau.
Trong thời hạn bảo hành (Tại quốc gia này)

Số IMEI:: 
Mẫu sản phẩm: 

Hãy lưu ý rằng có một số ngoại lệ trong khi bảo hành. Ví dụ: Bảo hành Giới hạn của Nhà sản xuất không bao gồm hư hỏng do chất lỏng hoặc nguyên nhân vật lý. Kiểm tra Bảo hành Giới hạn của Nhà sản xuất để biết thông tin về phạm vi bảo hành và các ngoại lệ.

Hết thời hạn bảo hành

Số IMEI:: 
Mẫu sản phẩm: 

Có một số lý do khiến một thiết bị bị từ chối bảo hành.

1. Số sê-ri không đúng: Hãy kiểm tra xem bạn đã nhập số sê-ri (IMEI) đúng chưa.

2. Đã hết thời hạn bảo hành: Kiểm tra Bảo hành Giới hạn của Nhà sản xuất để biết thời hạn bảo hành. Nếu bạn có bằng chứng mua hàng cho thấy rằng thiết bị của bạn vẫn nằm trong thời hạn bảo hành, bạn sẽ vẫn có thể gửi thiết bị của mình cho Microsoft để sửa chữa. Trong những trường hợp sửa chữa như vậy, cần kèm theo bằng chứng mua hàng. Hãy lưu ý rằng có một số ngoại lệ trong khi bảo hành. Ví dụ: Bảo hành Giới hạn của Nhà sản xuất không bao gồm hư hỏng do chất lỏng hoặc nguyên nhân vật lý, những trường hợp này có thể phát hiện trong quá trình sửa chữa. Trong trường hợp đó, nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa sẽ liên hệ với bạn.

3. Bảo hành Giới hạn của Nhà sản xuất thường chỉ hợp lệ tại quốc gia nơi bạn đã mua thiết bị đó. Kiểm tra Bảo hành Giới hạn của Nhà sản xuất để biết thông tin về phạm vi bảo hành và các ngoại lệ.

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Tham gia một khảo sát ngắn để giúp chúng tôi biết về trải nghiệm trực tuyến của bạn. Sau khi bạn truy cập xong, một khảo sát ngắn sẽ được mở ra để bạn điền thông tin.

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Trân trọng cảm ơn!

Một khảo sát sẽ mở ra khi bạn thoát trang web.