Tai nghe Bluetooth Nokia

Luôn giữ tay trên vô lăng

BH-310_hero

Thiết kế để sử dụng trong di chuyển

Bạn có thể vừa lái xe vừa thoải mái trò chuyện với bộ tai nghe Bluetooth thiết kế dành riêng này.

BH-310_ksp1