25.04.2014

Sự riêng tư của bạn tại Nokia Store

Chính sách riêng tư của Microsoft Mobile giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, các thông tin sau đây cũng áp dụng khi bạn sử dụng Nokia Store ("Dịch vụ").

Dịch vụ có thể bao gồm những nội dung do cả Microsoft Mobile và nhà xuất bản của bên thứ ba cung cấp. Nội dung do nhà xuất bản của bên thứ ba cung cấp thường có chính sách riêng tư riêng. Nokia khuyên bạn nên làm quen với các chính sách riêng tư của nhà xuất bản của bên thứ ba này. Microsoft Mobile không chịu trách nhiệm về tính riêng tư hoặc bất kỳ hoạt động nào của những nhà cung cấp nội dung như vậy.

Chúng tôi thu thập thông tin nào?

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau đây:

Thông tin đăng ký và liên hệ

Bạn cần có Tài khoản Nokia để tải xuống hoặc mua bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Bạn có thể tiếp tục duyệt xem các nội dung được cung cấp trên Dịch vụ mà không cần tài khoản.

Thông tin kỹ thuật

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, một số thông tin kỹ thuật nhất định như mẫu điện thoại di động, thông tin xác định nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc điện thoại, địa chỉ giao thức Internet, múi giờ, chi tiết kỹ thuật của trình khách, cũng như các giao dịch của bạn với Microsoft Mobile có thể được Microsoft Mobile tự động thu thập.

Chi tiết thẻ tín dụng hoặc ghi nợ

Nếu bạn chọn mua hàng qua thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, bạn phải cung cấp cho Microsoft Mobile các thông tin thẻ của bạn. Chi tiết thẻ không được kết hợp với tài khoản Nokia của bạn trừ khi bạn chọn như vậy, trong trường hợp đó chi tiết thẻ được lưu trữ bởi một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán uy tín và kết hợp với tài khoản Nokia của bạn để bạn có thể dễ dàng tiến hành các giao dịch sau đó với cùng một tài khoản Nokia mà không phải nhập lại toàn bộ thông tin của mình.

Giao dịch của bạn

Chúng tôi cũng có thể ghi lại các giao dịch của bạn với chúng tôi. Ví dụ khi bạn đăng ký Dịch vụ và mua hàng, các hoạt động tải xuống được tiến hành trong Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể ghi lại ngày giờ bạn tải xuống, sản phẩm bạn tải xuống, số tiền thanh toán và phương thức thanh toán (nếu có) và địa chỉ email nhận của bạn (nếu bạn cung cấp cho Microsoft Mobile). Chúng tôi cũng có thể ghi lại bất kỳ bình luận, đánh giá hoặc nhận xét nào mà bạn cung cấp cho bất kỳ nội dung nào. Trong trường hợp bạn mua hàng thông qua hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng, chúng tôi cũng có thể sẽ thu thập số điện thoại di động của bạn.

Chúng tôi sử dụng những thông tin đã thu thập như thế nào?

Điều khoản Dịch vụ

Như được giải thích rõ hơn trong chính sách riêng tư, thông tin do Dịch vụ thu thập được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn, để phát triển sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như để giao tiếp với bạn và để đưa ra các đề xuất.

Việc này bao gồm các hoạt động như xác định tính tương thích của nội dung phù hợp cho điện thoại di động của bạn, quản lý các giấy phép phù hợp, cho phép bạn tải xuống và cài đặt lại cùng một nội dung trên cùng một thiết bị, trong trường hợp bạn vô tình xóa hoặc gỡ cài đặt nội dung bạn đã mua hoặc tải xuống trước đó và hiển thị nội dung được thiết kế đặc biệt cho nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn, hiển thị lịch sử tải xuống của bạn và xác nhận thông tin nhận dạng của bạn và xử lý các khoản thanh toán.

Dịch vụ cho phép bạn chỉnh sửa và xóa lịch sử tải xuống của mình.

Các hoạt động chia sẻ thông tin của chúng tôi là gì?

Dịch vụ có thể cho bạn chia sẻ hoạt động tại Nokia Store với bạn bè.

Như trình bày chi tiết hơn trong chính sách riêng tư, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

  • với sự đồng ý của bạn;

  • với các công ty của Microsoft Mobile và bên thứ ba được ủy quyền, các bên sẽ xử lý dữ liệu cá nhân đại diện cho chúng tôi; hoặc

  • khi có yêu cầu về mặt luật pháp.

Thông tin quan trọng khác

Hãy thông báo cho chúng tôi nếu bạn bắt gặp bất kỳ thông tin nào bạn thấy không phù hợp. Mỗi mục nội dung và đánh giá của người dùng đều chứa một liên kết cho phép người dùng báo cáo vấn đề.

Để biết thêm các quy định về quyền riêng tư, hãy xem chính sách riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ, hãy xem trang hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc theo thông tin liên hệ sau đây:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Tham gia một khảo sát ngắn để giúp chúng tôi biết về trải nghiệm trực tuyến của bạn. Sau khi bạn truy cập xong, một khảo sát ngắn sẽ được mở ra để bạn điền thông tin.

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Trân trọng cảm ơn!

Một khảo sát sẽ mở ra khi bạn thoát trang web.