Quyền riêng tư của bạn tại Nokia Store

Tháng 2 năm 2015

Chính sách riêng tư của Microsoft Mobile giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Lưu ý rằng Nokia Store sẽ ngừng hoạt động và thay thế bằng Opera.

Nếu có thêm câu hỏi khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc theo thông tin liên hệ sau đây:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Tham gia một khảo sát ngắn để giúp chúng tôi biết về trải nghiệm trực tuyến của bạn. Sau khi bạn truy cập xong, một khảo sát ngắn sẽ được mở ra để bạn điền thông tin.

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Trân trọng cảm ơn!

Một khảo sát sẽ mở ra khi bạn thoát trang web.