Câu hỏi thường gặp về Chính sách riêng tư

Sau khi hoàn thành việc bán lại bộ phận Thiết bị Dịch vụ của Nokia cho Microsoft, công ty Microsoft Mobile Oy mới thành lập tại Phần Lan sẽ tiếp nhận trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân của các khách hàng của bộ phận đó. Thông tin khách hàng của Nokia không liên quan đến mảng Thiết bị Dịch vụ sẽ vẫn thuộc quản lý của Nokia. Đối với một số dịch vụ – cụ thể là Tài khoản Nokia, Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm (NPS) – Nokia và Microsoft Mobile sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với thông tin của khách hàng. Các câu hỏi và trả lời dưới đây cung cấp thông tin chi tiết hơn về việc điều gì sẽ xảy ra sau khi hoàn thành việc bán lại.

1. Câu hỏi: Sau khi Microsoft mua lại bộ phận Thiết bị Dịch vụ của Nokia, điều gì sẽ thay đổi trong cách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi?

Trả lời:
Sau khi Microsoft mua lại bộ phận Thiết bị Dịch vụ của Nokia, dữ liệu cá nhân liên quan đến mỗi thiết bị và dịch vụ nằm trong bộ phận đó sẽ được thu thập và xử lý bởi một công ty mới của Phần Lan, Microsoft Mobile Oy.

Ngoài thay đổi về quyền chủ sở hữu, không có thay đổi gì về thực chất trong cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Microsoft Mobile tiếp tục duy trì chính sách riêng tư của Nokia và chỉ có những thay đổi nhỏ để phản ánh quyền chủ sở hữu của Microsoft Mobile. Microsoft Mobile sẽ thu thập và sử dụng những loại dữ liệu cá nhân tương tự. Việc mua lại không thay đổi mục đích của việc xử lý dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về các thiết bị và dịch vụ mà Microsoft mua lại, vui lòng truy cập vào đây.

2. Câu hỏi: Những khác biệt cụ thể giữa chính sách riêng tư của Microsoft Mobile và chính sách riêng tư trước đây của Nokia là gì?

Trả lời:
Như đã giải thích bên trên, sau khi mua lại, chính sách riêng tư cho bộ phận Thiết bị Dịch vụ sẽ vẫn giữ nguyên về bản chất, với việc Microsoft Mobile sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả dữ liệu cá nhân đã thu thập theo chính sách của bộ phận đó.

Ngoài ra, Microsoft và Nokia đã xây dựng một số tài liệu về sự riêng tư mới để góp phần giúp bạn hiểu được điều gì sẽ xảy ra. Cụ thể, Microsoft và Nokia đã xây dựng một phần bổ sung về sự riêng tư mới giải thích Tài khoản Nokia sẽ được sử dụng như thế nào để truy cập dịch vụ của cả Microsoft Mobile và Nokia. Chúng tôi cũng đã cập nhật phần bổ sung về sự riêng tư cho Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm để cung cấp các thông tin bổ sung tương tự. Các tài liệu cập nhật này được cung cấp tại đây.

Chúng tôi cũng đã cập nhật chính sách riêng tư để làm rõ rằng Microsoft tuân theo đạo luật Safe Harbor Framework giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu và đạo luật Safe Harbor Framework giữa Hoa Kỳ và Thụy Sỹ do Bộ thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu từ Khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sỹ.

3. Câu hỏi: Nokia có giữ lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của tôi từ bộ phận Thiết bị Dịch vụ sau khi hoàn thành việc bán lại không?

Trả lời:
Sau khi bán lại, các dịch vụ không liên quan đến bộ phận Thiết bị Dịch vụ sẽ vẫn thuộc về Nokia và Nokia sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến những dịch vụ này. Như được giải thích dưới đây, Nokia chia sẻ trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân với Microsoft Mobile về Tài khoản Nokia, Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm (NPS). Ngoài ra, Microsoft Mobile sẽ tiếp nhận trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến bộ phận Thiết bị Dịch vụ.

4. Câu hỏi: Nếu tôi không nhầm thì chính sách riêng tư của Microsoft Mobile chỉ áp dụng đối với một số dịch vụ nhất định. Làm thế nào để biết được chính sách riêng tư nào áp dụng cho những dịch vụ nào sau khi bán lại?

Trả lời:
Việc Microsoft mua lại bộ phận Thiết bị Dịch vụ của Nokia bao gồm toàn bộ các thiết bị Lumia, Asha và các thiết bị trên nền tảng S40, S30, Symbian và MeeGo cũng như các ứng dụng và dịch vụ nhất định trước đây của Nokia liên quan đến những thiết bị này. Và dữ liệu cá nhân được thu thập theo cùng với việc chuyển giao công việc kinh doanh sẽ được điều tiết bởi chính sách riêng tư của Microsoft Mobile. Bạn có thể xem chính sách này tại đây.

Một điều quan trọng cần lưu ý đó là Microsoft không mua lại toàn bộ các ứng dụng và thiết bị của Nokia. Nokia sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập và sử dụng liên quan đến các ứng dụng và dịch vụ của Nokia mà vẫn tiếp tục thuộc quyền sở hữu của Nokia, ví dụ như các ứng dụng bản đồ HERE của Nokia.
Tài liệu này tại đây cung cấp chi tiết hơn về việc công ty nào sẽ cung cấp những dịch vụ và ứng dụng nào sau khi bán lại.

5. Câu hỏi: Theo tôi hiểu, cả Nokia Corporation và Microsoft Mobile Oy sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân cho Tài khoản Nokia, Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm (NPS) sau khi bán lại. Thực tế, điều này có nghĩa là gì?

Trả lời:
Nokia Corporation và Microsoft Mobile Oy sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với Tài khoản Nokia, Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm. Điều này có nghĩa là sau khi bán lại, cả hai công ty sẽ cùng có trách nhiệm đối với dữ liệu này và cả hai sẽ đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư của bạn.
Thực tế:

  • Bạn có thể tiếp tục truy cập các dịch vụ của Nokia (tức là các dịch vụ mà Microsoft không mua lại của Nokia và Nokia vẫn tiếp tục vận hành) bằng Tài khoản Nokia của bạn.
  • Bạn cũng có thể truy cập các dịch vụ do Microsoft Mobile cung cấp (tức là các dịch vụ mà Microsoft đã mua lại từ Nokia) bằng tài khoản Nokia của bạn.
  • Nếu bạn muốn cập nhật hồ sơ của mình – ví dụ như địa chỉ email hoặc số điện thoại hoặc để hủy đăng ký nhận bản tin và thông tin khuyến mại – bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện thông qua tính năng quản lý hồ sơ Tài khoản Nokia (cung cấp tại đây).
  • Nếu bạn muốn thực hiện các quyền riêng tư của mình liên quan đến Tài khoản Nokia, bạn có thể liên hệ với Microsoft Mobile hoặc Nokia – tùy theo bạn muốn liên hệ với công ty nào. Dù liên hệ với công ty nào, yêu cầu của bạn cũng sẽ được cả Microsoft Mobile và Nokia giải quyết và thực hiện tuân theo các chính sách riêng tư áp dụng cho Tài khoản Nokia.
  • Việc thu thập dữ liệu thông qua Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm (NPS) sẽ được thực hiện trên sản phẩm và dịch vụ của cả Nokia và Microsoft Mobile. Nokia sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập từ các dịch vụ của Nokia và Microsoft Mobile sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập từ các dịch vụ của Microsoft Mobile. Nếu bạn lựa chọn tắt Chương trình Cải tiến của Nokia trên thiết bị hoặc ứng dụng của bạn, Chương trình Cải tiến của Nokia sẽ ngừng gửi dữ liệu sử dụng của bạn đến cả Nokia và Microsoft Mobile.

Nằm trong một phần của việc bán lại, Microsoft và Nokia đã xây dựng một phần bổ sung về sự riêng tư mới giải thích Tài khoản Nokia sẽ được sử dụng như thế nào để truy cập dịch vụ của cả Microsoft Mobile và Nokia, và chúng tôi cũng đã cập nhật phần bổ sung về sự riêng tư cho Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm để cung cấp các thông tin bổ sung tương tự. Các tài liệu này được cung cấp tại đây.

6. Câu hỏi: Trên thiết bị và/hoặc giao diện ứng dụng và/hoặc hộp sản phẩm bán hàng của tôi, tôi vẫn nhìn thấy chữ "Nokia". Sau khi việc bán lại diễn ra, thì tôi sẽ tương tác với Nokia hay tôi sẽ tương tác với Microsoft? Ai sẽ là bên nhận dữ liệu của tôi đối với mỗi dịch vụ nhất định?

Trả lời:
Microsoft sẽ mua lại bộ phận Thiết bị Dịch vụ của Nokia bao gồm toàn bộ các thiết bị Lumia, Asha và các thiết bị trên nền tảng S40, S30, Symbian và MeeGo cũng như các ứng dụng và dịch vụ nhất định trước đây của Nokia liên quan đến những thiết bị này. Khi việc mua lại hoàn tất, cập nhật toàn bộ phần văn bản trên các thiết bị, dịch vụ, ứng dụng và đóng gói trước đây của Nokia sẽ cần một thời gian. Chúng tôi đang tích cực hoàn tất những cập nhật này. Tuy nhiên, tại bất kỳ thời điểm nào sau khi việc mua lại hoàn tất, bao gồm cả giai đoạn chuyển tiếp này, các thiết bị, dịch vụ và ứng dụng được điều tiết bởi chính sách riêng tư của Microsoft Mobile được cung cấp tại đây.

Tuy nhiên, các ứng dụng và dịch vụ của Nokia (tức là các ứng dụng và dịch vụ mà Microsoft không mua lại của Nokia) tiếp tục do Nokia cung cấp và được điều tiết bởi chính sách riêng tư của Nokia tại: đây.

Tài liệu này tại đây cung cấp chi tiết hơn về việc công ty nào sẽ cung cấp những dịch vụ và ứng dụng nào sau khi bán lại. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tại www.nokia.com/privacy.

7. Câu hỏi: Theo tôi biết, có một phần bổ sung về sự riêng tư mới cho Tài khoản Nokia. Phần bổ sung này bao gồm nội dung gì và tại sao nó được ra đời?

Trả lời:
Sau khi bán lại, Tài khoản Nokia có thể sử dụng để truy cập dịch vụ của cả Microsoft Mobile và Nokia. Chúng tôi đã xây dựng một phần bổ sung về sự riêng tư mới giải thích rõ hơn về mối quan hệ này.
Phần bổ sung về sự riêng tư mới liên quan đến Tài khoản Nokia này được cung cấp tại đây

8. Câu hỏi: Theo tôi biết, phần bổ sung về sự riêng tư đã được cập nhật cho Chương trình cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm. Điều gì đã được thay đổi?

Trả lời:
Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm đã được sử dụng để thu thập thông tin liên quan đến việc cải tiến sản phẩm trên rất nhiều sản phẩm và dịch vụ của Nokia. Tuy nhiên, do việc bán lại, Chương trình Cải tiến của Nokia và Chỉ số khách hàng thiện cảm sẽ thu thập thông tin liên quan từ sản phẩm và dịch vụ của cả Microsoft Mobile và Nokia. Chúng tôi đã cập nhật phần bổ sung về sự riêng tư của Chương trình Cải tiến của Nokia hiện tại theo hướng đó và cũng giải thích về Chỉ số khách hàng thiện cảm trong phần bổ sung đó để giải thích rõ hơn về mối quan hệ này.

9. Câu hỏi: Việc bán lại bộ phận Thiết bị Dịch vụ có thay đổi các quốc gia mà dữ liệu của tôi sẽ được truyền tải không? Sau khi bán lại, Microsoft Mobile có truyền tải dữ liệu cá nhân của tôi về Hoa Kỳ không?

Trả lời:
Không có thay đổi nào về việc dữ liệu của bạn sẽ được truyền tải đi đâu. Chính sách riêng tư của Nokia đã thông báo với người dùng rằng các sản phẩm và dịch vụ của Nokia có thể được cung cấp sử dụng tài nguyên và máy chủ nằm ở các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, bao gồm cả các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), ví dụ như Hoa Kỳ. Một số dữ liệu có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập từ các địa điểm bên ngoài châu Âu – nhưng đây không phải là thông tin mới. Giống như Nokia Inc., Microsoft Corporation và các chi nhánh do Microsoft kiểm soát tại Hoa Kỳ được chứng nhận theo đạo luật Safe Harbor Framework giữa Hoa Kỳ và châu Âu về việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu từ EEA. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được bảo vệ bởi các biện pháp an ninh và bảo mật nghiêm ngặt, bất kể nó nằm ở đâu.

10. Câu hỏi: Nếu tôi muốn truy cập dữ liệu cá nhân của mình hoặc muốn chỉnh sửa hoặc xóa nó đi sau khi việc bán lại hoàn tất thì tôi cần làm như thế nào?

Trả lời:
Nếu bạn muốn thực hiện các quyền riêng tư của mình sau khi việc bán lại hoàn tất, bạn có thể liên hệ với một trong hai công ty:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. Câu hỏi: Tôi muốn xóa Tài khoản Nokia của mình. Tôi phải làm như thế nào?

Trả lời:
Bạn có thể chấm dứt Tài khoản Nokia của mình thông qua chức năng "chấm dứt tài khoản của bạn" được cung cấp tại đây.

12. Câu hỏi: Tôi có cần cập nhật ứng dụng hoặc phần mềm thiết bị của mình do những thay đổi này không?

Trả lời:
Không. Bạn sẽ không nhận thấy sự khác biệt nào về chức năng của các ứng dụng hoặc thiết bị của mình gây ra do việc bán lại này.

13. Câu hỏi: Tôi có cả Tài khoản Microsoft và Tài khoản Nokia. Microsoft có kết hợp dữ liệu cá nhân của tôi trên cả hai tài khoản này không?

Trả lời:
Không, Tài khoản Microsoft và Tài khoản Nokia của bạn sẽ vẫn riêng biệt và mỗi tài khoản do các thực thể riêng biệt của Microsoft quản lý.

14. Câu hỏi: Microsoft có chia sẻ dữ liệu của tôi với các cơ quan thực thi pháp luật mà trước đây không thể nhận được dữ liệu của tôi từ Nokia không?

Trả lời:
Microsoft tuân theo các quy định của luật pháp về bảo vệ dữ liệu và các quy định khác, cũng giống như Nokia, về mặt xử lý dữ liệu, chịu sự điều chỉnh của bất kỳ quy định luật pháp nào của khu vực pháp lý cụ thể. Thống nhất với chính sách riêng tư của Nokia áp dụng cho bộ phận thiết bị và dịch vụ, sau khi bán lại, Microsoft có thể bắt buộc phải công bố dữ liệu cá nhân của bạn với các cơ quan chức năng nhất định hoặc các bên thứ ba khác theo quy định của pháp luật, ví dụ như công bố với các cơ quan thực thi pháp luật tại các quốc gia nơi chúng tôi hoặc các bên thứ ba đại diện cho chúng tôi hoạt động.

15. Câu hỏi: Tôi sẽ liên hệ với ai nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào?

Trả lời:
Bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào về mặt sự riêng tư trong thương vụ mua lại của Microsoft / Nokia đến

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Tham gia một khảo sát ngắn để giúp chúng tôi biết về trải nghiệm trực tuyến của bạn. Sau khi bạn truy cập xong, một khảo sát ngắn sẽ được mở ra để bạn điền thông tin.

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Trân trọng cảm ơn!

Một khảo sát sẽ mở ra khi bạn thoát trang web.