Chính sách riêng tư

Tháng 2 năm 2015

Chúng tôi cam kết bảo mật sự riêng tư cá nhân của bạn

Microsoft, bao gồm cả các chi nhánh của công ty, cam kết tôn trọng sự riêng tư của bạn và tuân theo quy định luật pháp về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Chính sách riêng tư này (“Chính sách”) mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân khi Microsoft Mobile là bên kiểm soát dữ liệu.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về quyền riêng tư bổ sung cụ thể cho một sản phẩm hoặc dịch vụ trong Phần bổ sung của Chính sách này và các thông báo khác mà bạn có thể gặp khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu có sự khác biệt giữa những thông báo như vậy và Chính sách này, thì các thông báo đó sẽ được ưu tiên xem xét. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những thông tin về hệ điều hành Windows Phone ở đây. Vui lòng lưu ý rằng không phải tất cả các tính năng đều hiện diện trên mọi thiết bị (ví dụ: một số tính năng không hiện diện trên điện thoại có bộ nhớ hạn chế hoặc điện thoại không có các dịch vụ thoại di động hoặc dữ liệu trên di động), tất cả các nhà mạng hay ở tất cả các khu vực.

Phần mềm trên thiết bị của bạn có thể truy cập thông tin của bạn. Sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web và dịch vụ của các công ty khác có chính sách riêng tư của riêng họ. Microsoft không chịu trách nhiệm về các hoạt động riêng tư của công ty khác và chúng tôi khuyên bạn nên đọc các thông báo về quyền riêng tư của họ.

Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho Microsoft dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin nào?

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin khác khi bạn mua, sử dụng hoặc đăng ký sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và khi bạn tham gia vào một chiến dịch hoặc tương tác với chúng tôi. Trong đó bao gồm các loại sau:

 • Kích hoạt sản phẩm và dịch vụ Sản phẩm và dịch vụ của Microsoft có thể yêu cầu kích hoạt điện tử, vị trí thiết bị và loại ứng dụng, cũng như các bộ định danh duy nhất của thiết bị, ứng dụng, mạng và thuê bao sẽ được gửi cho Microsoft. Tùy theo cài đặt và mẫu thiết bị của bạn, vị trí thiết bị khi bật máy lần đầu tiên cũng có thể được thu thập.
 • Việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ Khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi trực tuyến, các máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động ghi lại lần truy cập của bạn. Những hồ sơ này thường bao gồm địa chỉ IP, thời gian truy cập, các trang được liên kết từ, các trang đã truy cập, các liên kết và tính năng đã sử dụng, nội dung đã xem hoặc yêu cầu, loại trình duyệt và ứng dụng, ngôn ngữ và những thông tin tương tự khác. Xem thêm chính sách cookie của chúng tôi.
  Các ứng dụng của chúng tôi có thể định kỳ liên hệ với máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn để kiểm tra bản cập nhật hoặc gửi cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể mời bạn tham gia vào các chương trình nghiên cứu hoặc cải tiến sản phẩm và dịch vụ tự nguyện, trong đó các thông tin chi tiết được thu thập. Xem Phần bổ sung của Chính sách này để biết thêm chi tiết.
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi Khi bạn tạo một tài khoản, mua hàng, yêu cầu dịch vụ, tham gia vào các nghiên cứu hoặc chiến dịch hoặc tương tác với chúng tôi theo cách khác, chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin như tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, tên người dùng và mật khẩu, phản hồi, thông tin liên quan đến thiết bị của bạn, độ tuổi, giới tính và ngôn ngữ, số tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng và các thông tin tài chính tương tự khác.

Chúng tôi cũng ghi lại sự đồng ý, tùy chọn và cài đặt của bạn liên quan đến những thông tin chẳng hạn như dữ liệu vị trí, tiếp thị và chia sẻ dữ liệu cá nhân.

 • Giao dịch của bạn với chúng tôi Chúng tôi duy trì hồ sơ về những lần mua hàng, tải về của bạn, nội dung bạn đã cung cấp cho chúng tôi, yêu cầu của bạn, thỏa thuận giữa bạn và Microsoft, những sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn, các thông tin thanh toán và giao hàng, thông tin liên hệ và liên lạc của bạn và các tương tác khác với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quy định của pháp luật, ghi lại các giao tiếp của bạn với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các đầu mối liên hệ tương tự của chúng tôi.
 • Dữ liệu định vị và vị trí Các dịch vụ dựa trên vị trí xác định vị trí thông qua việc sử dụng vệ tinh, di động, Wi-Fi hoặc các phương thức định vị dựa trên mạng khác. Những công nghệ này có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu vị trí và thông tin nhận dạng duy nhất của thiết bị và của mạng di động, Wi-Fi hoặc các mạng khác với Microsoft. Sản phẩm của chúng tôi có thể hoạt động trên nhiều nền tảng thiết bị, nhiều ứng dụng và dịch vụ, chúng cũng có thể thu thập dữ liệu vị trí của bạn. Chúng tôi không sử dụng thông tin này để xác định danh tính cá nhân của bạn mà chưa được phép.
  Khi bạn sử dụng các dịch vụ và tính năng dựa trên vị trí, chẳng hạn như tìm kiếm, định vị và lập lộ trình dựa trên vị trí, hoặc yêu cầu dữ liệu bản đồ, dữ liệu vị trí của bạn sẽ được gửi cho Microsoft để cung cấp nội dung chính xác cho bạn, trong đó cũng có thể bao gồm việc quảng cáo dựa trên vị trí.

Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân?

Microsoft có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây. Một hoặc nhiều mục đích có thể áp dụng đồng thời.

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình, để xử lý các yêu cầu của bạn hoặc có thể cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Microsoft, để đảm bảo chức năng và bảo mật cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để nhận dạng bạn cũng như để ngăn chặn và điều tra hiện tượng lừa đảo và sử dụng sai mục đích khác.
 • Tài khoản Một số dịch vụ có thể yêu cầu tài khoản để trợ giúp bạn quản lý nội dung và tùy chọn của mình.
 • Phát triển và quản lý sản phẩm và dịch vụ Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển và quản lý sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, bán hàng và tiếp thị. Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu cá nhân thu thập được cùng với việc bạn sử dụng một sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể của Microsoft với các dữ liệu cá nhân mà các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft thu thập, trừ khi những dữ liệu cá nhân đó được thu thập cho mục đích khác.
 • Giao tiếp với bạn Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giao tiếp với bạn, ví dụ như để thông báo cho bạn rằng dịch vụ của chúng tôi đã thay đổi hoặc để gửi cho bạn các thông báo quan trọng và các thông báo khác liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi và để liên hệ với bạn cho các mục đích liên quan đến chăm sóc khách hàng.
 • Tiếp thị, quảng cáo và đưa ra các đề xuất Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thông báo về các sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mại mới ra mắt và để thực hiện nghiên cứu thị trường khi đã được sự đồng ý của bạn hoặc đã được cho phép theo cách khác. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cụ thể hóa thông tin tiếp thị và để cung cấp các dịch vụ phù hợp hơn, ví dụ như để đề xuất và hiển thị nội dung và quảng cáo được tùy chỉnh trong dịch vụ của chúng tôi. Trong đó có thể bao gồm hiển thị nội dung của Microsoft và bên thứ ba.

Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu cá nhân không?

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc công bố dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ các trường hợp dưới đây.

 • Sự đồng ý của bạn và các dịch vụ chia sẻ xã hội Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu được sự đồng ý của bạn. Một số dịch vụ có thể cho phép bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với những người dùng dịch vụ khác hoặc với các dịch vụ khác và người dùng chúng. Hãy cân nhắc cẩn thận trước khi công bố dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin khác mà người dùng khác có thể truy cập.
 • Các công ty của Microsoft và các bên thứ ba được cấp phép Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty khác của Microsoft hoặc bên thứ ba được cấp phép khác, những đối tác xử lư dữ liệu cá nhân đại diện cho Microsoft để phục vụ các mục đích đă mô tả trong Chính sách này. Việc này có thể bao gồm xuất hóa đơn qua nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc hình thức khác, giao hàng bạn đã mua, cung cấp dịch vụ bao gồm cả dịch vụ khách hàng, quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng, kiểm tra thông tin tín dụng, tiến hành nghiên cứu và quản lý tiếp thị và các chiến dịch khác tương tự. Khi bạn mua một sản phẩm của Microsoft nằm trong gói dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng, chúng tôi có thể phải trao đổi thông tin với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để cung cấp dịch vụ đó cho bạn.

Chúng tôi có thể tiến hành tiếp thị chung và các giao tiếp khác với đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp mạng di động. Để tránh việc giao tiếp trùng lắp hoặc không cần thiết và để thiết kế thông báo phù hợp với bạn, chúng tôi có thể phải khớp thông tin Microsoft đã thu thập với thông tin đối tác đã thu thập nếu pháp luật cho phép.

Các bên thứ ba được cấp phép này không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi yêu cầu họ hành động tuân theo Chính sách này và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Việc công bố mang tính bắt buộc Chúng tôi có thể truy cập, công bố và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả các nội dung riêng tư (ví dụ như nội dung email, các giao tiếp riêng tư khác hoặc các tập tin trong thư mục riêng tư), khi chúng tôi tin tưởng rằng làm như vậy là cần thiết để:
(1) tuân theo luật pháp hiện hành hoặc theo quy trình pháp lý có hiệu lực từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan khác của chính phủ;
(2) bảo vệ khách hàng của chúng tôi, ví dụ như để ngăn chặn thư rác hoặc hành động lừa đảo người dùng dịch vụ hoặc để bảo vệ tính mạng hoặc tránh thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ ai;
(3) vận hành và duy trì bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc phòng tránh và ngăn chặn một cuộc tấn công vào hệ thống máy tính hoặc mạng của chúng tôi; hoặc
(4) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Microsoft, bao gồm việc thực thi các điều khoản điều tiết việc sử dụng dịch vụ – tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận được thông tin chỉ ra rằng có ai đó đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi để lưu hành tài sản trí tuệ hoặc tài sản thực bị đánh cắp của Microsoft, chúng tôi sẽ không tự mình điều tra các nội dung riêng tư của khách hàng, mà sẽ chuyển vấn đề này đến cơ quan thực thi pháp luật.

Sáp nhập và mua lại Nếu chúng tôi quyết định bán, mua, sáp nhập hoặc tái tổ chức công việc kinh doanh tại những quốc gia nhất định, việc này có thể dẫn đến chúng tôi công bố dữ liệu cá nhân cho người mua triển vọng hoặc thực tế và bên tư vấn của họ hoặc nhận dữ liệu cá nhân từ người bán và bên tư vấn của họ.

Chúng tôi xử lý quyền riêng tư của trẻ em như thế nào?

Các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft thường được hướng tới đối tượng khách hàng nói chung. Microsoft không chủ ý thu thập thông tin của trẻ em mà chưa được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Microsoft cung cấp các chỉ dẫn an toàn khi sử dụng dịch vụ trên internet trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý chất lượng dữ liệu như thế nào?

Chúng tôi có các bước hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu giữ chính xác và xóa những dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không cần thiết.

Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập dữ liệu cá nhân của mình thông qua tài khoản thường xuyên để đảm bảo tính cập nhật.

Những bước nào được thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân?

Sự riêng tư và bảo mật luôn là mối quan tâm chính khi xây dựng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có những người chịu trách nhiệm cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến sự riêng tư và bảo mật. Chúng tôi thực thi các chính sách và chỉ dẫn nội bộ thông qua các hoạt động phù hợp, bao gồm việc quản lý rủi ro, thiết kế bảo mật và quyền riêng tư, đào tạo, đánh giá chủ động và nhanh chóng. Chúng tôi có các bước thích hợp để giải quyết các rủi ro bảo mật trực tuyến, bảo mật thông tin thực tế, mất dữ liệu và các rủi ro khác tương tự, trong đó tính đến rủi ro do việc xử lý và bản chất của dữ liệu đang được bảo vệ. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới hạn truy cập vào cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu cá nhân cho những người được ủy quyền và có nhu cầu hợp lý để truy cập những thông tin như vậy. 

Chúng tôi sử dụng cookie và đèn hiệu web như thế nào?

Microsoft sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự để vận hành và cải tiến trang web và dịch vụ cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi cũng dùng cookie cho mục đích cài đặt riêng và để hiển thị quảng cáo. Một số trang web của Microsoft sử dụng các công nghệ quảng cáo của bên thứ ba, ví dụ như DoubleClick, để hiển thị quảng cáo.

Các miền của chúng tôi có thể bao gồm những yếu tố của bên thứ ba đặt cookie đại diện cho một bên thứ ba, ví dụ như liên quan đến mạng xã hội của bên thứ ba. Vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách Microsoft sử dụng cookie và cách tắt hoặc bật cookie bằng các cài đặt trình duyệt.

Các quyền của bạn là gì?

Bạn có quyền được biết chúng tôi đang giữ dữ liệu cá nhân nào về bạn. Bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đã thay đổi, không cần thiết, không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn có quyền hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trực tiếp và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc theo các cơ sở pháp lý thuyết phục khác. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn không nhận thông tin tiếp thị hoặc các giao tiếp khác từ Microsoft, những thông báo quan trọng vẫn sẽ được gửi cho bạn.

Bạn có thể thực thi quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc quản lý tài khoản và các lựa chọn của bạn thông qua những công cụ quản lý hồ sơ được cung cấp trên thiết bị của bạn và dịch vụ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, đặc biệt là nếu bạn muốn chúng tôi xóa hoặc ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, thì điều này cũng có nghĩa là chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn.

Ai là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn?

Microsoft Mobile Oy tại địa chỉ Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập theo Chính sách này. Ngoài ra, chi nhánh Microsoft cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể cũng kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thấy danh tính của bên kiểm soát và thông tin liên hệ bằng cách xem trong điều khoản và điều kiện của sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bằng thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của Microsoft.

Đối với các vấn đề liên quan tới quy định về chính sách riêng tư của Microsoft Mobile, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Truyền tải dữ liệu cá nhân quốc tế và Khung Quyền riêng tư của đạo luật Safe Harbor của Hoa Kỳ

 • Thông tin cá nhân được thu thập trên các trang web và dịch vụ của Microsoft có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi Microsoft hoặc công ty con, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của công ty đặt cơ sở. Do đó dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền tải qua biên giới quốc tế, đi ra ngoài quốc gia mà bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả những quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) không có các bộ luật cụ thể để bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc có các quy định pháp lý khác về bảo vệ dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi đảm bảo rằng việc truyền tải được thực hiện trên cơ sở pháp lý và có các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như bằng cách sử dụng các thỏa thuận tiêu chuẩn được phê duyệt bởi các cơ quan chức năng (nếu cần thiết) và bằng cách yêu cầu sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin mang tính tổ chức và kỹ thuật phù hợp.
 • Microsoft tuân theo đạo luật Safe Harbor Framework giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu và đạo luật Safe Harbor Framework giữa Hoa Kỳ và Thụy Sỹ do Bộ thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu từ Khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sỹ. Để tìm hiểu thêm về chương trình Safe Harbor và xem chứng nhận của chúng tôi, hãy truy cập http://www.export.gov/safeharbor/.

Thay đổi đối với Chính sách Riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi cập nhật Chính sách này để phản ánh những thay đổi trong sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để làm rõ những hoạt động của chúng tôi dựa trên trải nghiệm và phản hồi của khách hàng. Khi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ sửa ngày "cập nhật cuối cùng" ở trên đầu của tuyên bố này. Nếu có những thay đổi lớn đối với tuyên bố này hoặc đối với cách Microsoft sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo rõ ràng những thay đổi như vậy trước khi thực hiện thay đổi hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập Chính sách này thường xuyên để biết những thay đổi như vậy đối với Chính sách này.

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Tham gia một khảo sát ngắn để giúp chúng tôi biết về trải nghiệm trực tuyến của bạn. Sau khi bạn truy cập xong, một khảo sát ngắn sẽ được mở ra để bạn điền thông tin.

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Trân trọng cảm ơn!

Một khảo sát sẽ mở ra khi bạn thoát trang web.