Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7
  Application
  Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 7
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  26/02/2010
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Tiếng Việt
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 –Tiếng Việt cung cấp một giao diện người dùng Tiếng Việt cho nhiều chương trình Microsoft Office 2010.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  15/02/2011
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Tiếng Việt
  Application
  The Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Tiếng Việt cung cấp một giao diện người dùng Tiếng Việt cho nhiều chương trình Microsoft Office 2007.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  18/12/2008
  Microsoft Security Essentials
  Application
  Microsoft Security Essentials cung cấp tính năng bảo vệ theo thời gian thực cho máy tính tại nhà hoặc máy tính trong doanh nghiệp nhỏ của bạn nhằm chống lại vi rút, phần mềm gián đệp và phần mềm độc hại khá...
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  12/05/2015
  Internet Explorer 11 dành cho Windows 7
  Update
  Tải xuống trình duyệt nhanh và mượt mà được khuyên dùng cho Windows 7.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  06/11/2013
  Công cụ Soát lỗi Microsoft Office 2013 - Tiếng Việt
  Application
  Công cụ Soát lỗi Microsoft Office cho phép chỉnh sửa ở các ngôn ngữ bổ sung.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  23/10/2012
  Security Update for Microsoft Office Word 2003 (KB943983) - Tiếng Việt
  Security Patch
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  11/02/2008
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) - Tiếng Việt
  Update
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  09/11/2009
  Update for PowerPoint 2003 (KB933669) - Tiếng Việt
  Update
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  08/05/2007
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - Tiếng Việt
  Update
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  20/07/2010