Office

Cảm ơn bạn đã tải xuống

 • InfoPath Language Interface Pack 2007 (Tiếng Việt)

  Nếu quá trình tải xuống của bạn không bắt đầu sau 30 giây, hãy bấm vào liên kết này: Bấm vào đây
   • Để cài đặt bản tải xuống này:
    1. Tải tệp xuống bằng cách bấm nút Tải xuống (ở trên) và lưu tệp vào đĩa cứng của bạn.
    2. Bấm đúp vào tệp chương trình InfoPathLanguageInterfacePack.exe trên đĩa cứng của bạn để chạy chương trình Thiết lập.
    3. Theo các chỉ dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
    4. Một khi được cài đặt, tệp hãy_đọc_tôi dành cho Microsoft Office InfoPath 2007 Language Interface Pack có thể được tìm thấy tại C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\LCID\LIPread.htm
    Để chuyển Giao diện Người dùng của bạn sang ngôn ngữ của InfoPath Language Interface Pack 2007, theo các bước sau:

    1. Khởi chạy Microsoft Office 2007 Language Settings từ menu Bắt đầu\Tất cả các chương trình\Microsoft Office\Microsoft Office Tools.
    2. Chọn tab Ngôn ngữ Hiển thị và trong danh sách thả xuống Hiển thị các menu và hộp thoại của Microsoft Office trong chọn ngôn ngữ bạn muốn hiển thị. Ngôn ngữ bạn chọn bây giờ sẽ trở thành hiển thị mặc định.
    3. Trong tab Ngôn ngữ Hiển thị bạn có tùy chọn để ngôn ngữ hiển thị của Office khớp với ngôn ngữ hiển thị của Windows. Ngôn ngữ Windows hiện tại sẽ được liệt kê cho bạn thấy. Nếu bạn muốn hiển thị của Office khớp với Windows, hãy chọn hộp kiểm Đặt ngôn ngữ hiển thị của Microsoft Office khớp với ngôn ngữ hiển thị của WindowsThiết đặt này sẽ ghi đè lên lựa chọn bạn đã lựa trong danh sách thả xuống Hiển thị các menu và hộp thoại của Microsoft Office trong.
    4. Trong tab Ngôn ngữ Soạn thảo , chọn ngôn ngữ bạn muốn cho phép từ danh sách Các ngôn ngữ soạn thảo sẵn dùng và bấm Thêm. Ngôn ngữ bạn chọn bây giờ sẽ được liệt kê trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo được phép.
    5. Trong tab Ngôn ngữ Soạn thảo chọn ngôn ngữ bạn muốn là ngôn ngữ soạn thảo chính từ danh sách Ngôn ngữ Soạn thảo Chính. Bấm nút OK. Thiết đặt ngôn ngữ bạn chọn sẽ có hiệu lực lần tới bạn khởi động các ứng dụng Office.
    GHI CHÚ: Trợ giúp không thể chuyển sang ngôn ngữ của InfoPath Language Interface Pack. Trợ giúp sẽ vẫn ở ngôn ngữ của cài đặt gốc. Luôn đặt ngôn ngữ trợ giúp trong Hiển thị Trợ giúp trong danh sách thả xuống thành ngôn ngữ cơ sở, ngược lại bạn sẽ không thể truy nhập bất cứ chủ điểm trợ giúp nào.

    Để dỡ cài đặt bản tải này:

    Theo các bước sau trên Bản Windows XP Home hoặc Professional:

    1. Trên menu Bắt đầu , bấm Pa-nen Điều khiển.
    2. Bấm đúp vào biểu tượng Thêm/Loại bỏ Chương trình.
    3. Trong danh sách các chương trình hiện đã cài, chọn Microsoft InfoPath Language Interface Pack 2007 – Tiếng Việt rồi bấm Loại bỏ hoặc Thêm/Loại bỏ. Nếu một hộp thoại xuất hiện, theo các chỉ dẫn để loại bỏ chương trình.
    4. Bấm Có hoặc OK để xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ chương trình.
    Theo các bước sau trên Windows Vista:
    1. Trên menu Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển.
    2. Bấm đúp Chương trình và Tính năng.
    3. Trong danh sách các chương trình hiện đã cài, chọn Microsoft InfoPath Language Interface Pack 2007 – Tiếng Việt rồi bấm Dỡ cài đặt. Nếu một hộp thoại xuất hiện, theo các chỉ dẫn để loại bỏ chương trình.
    4. Bấm Có hoặc OK để xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ chương trình.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng