Internet Explorer

  Cảm ơn bạn đã tải xuống

  • Cumulative Security Update for Internet Explorer 9 Beta in Windows Server 2008 (KB2482017) - Tiếng Việt

   Nếu quá trình tải xuống của bạn không bắt đầu sau 30 giây, hãy bấm vào liên kết này: Bấm vào đây
     1. Click the Download button on this page to start the download, or select a different language from the Change language drop-down list and click Go.
     2. Do one of the following:
      • To start the installation immediately, click Run.
      • To save the download to your computer for installation at a later time, click Save.
      • To cancel the installation, click Cancel.

  Bản tải xuống Phổ biến

  Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng