Internet Explorer

Cảm ơn bạn đã tải xuống

 • Gói LIP của Windows Internet Explorer 7 cho Windows XP SP2

  Nếu quá trình tải xuống của bạn không bắt đầu sau 30 giây, hãy bấm vào liên kết này: Bấm vào đây
    1. Bấm nút Tải xuống trên trang này để bắt đầu tải xuống, hoặc chọn một ngôn ngữ khác từ danh sách thả xuống và bấm Bắt đầu.
    2. Tiến hành một trong những thao tác sau:
     • Để bắt đầu cài đặt ngay, bấm Mở hoặc Chạy chương trình này từ vị trí hiện tại.
     • Để sao chép tệp tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt sau, bấm Lưu hoặc Lưu chương trình này vào đĩa.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng