Windows

  Cảm ơn bạn đã tải xuống

  • Microsoft AppLocale Utility - Tiếng Việt

   Nếu quá trình tải xuống của bạn không bắt đầu sau 30 giây, hãy bấm vào liên kết này: Bấm vào đây
     1. Click the Download link to start the download, or choose a different language from the drop-down list and click Go.
     2. Do one of the following:
      • To start the installation immediately, click Open or Run this program from its current location.
      • To copy the download to your computer for installation at a later time, click Save or Save this program to disk.
     3. Click the apploc.msi file to start the AppLocale Installation Wizard.
     4. Follow the instructions on the wizard.


     The AppLocale setup program installs a shortcut to AppLocale wizard under Start menu/All Programs menu. Use this wizard to launch a desired application. If you don't know the path of the target application, you can simply drag & drop its icon to the "path" edit control.

  Bản tải xuống Phổ biến

   • 01

    Microsoft Security Essentials

    Microsoft Security Essentials cung cấp tính năng bảo vệ theo thời gian thực cho máy tính tại nhà hoặc máy tính trong doanh nghiệp nhỏ của bạn nhằm chống lại vi rút, phần mềm gián đệp và phần mềm độc hại khác.

   • 02

    Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7

    Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 7

  Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng