Windows

  Cảm ơn bạn đã tải xuống

  • Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 8.1 (LIP)

   Nếu quá trình tải xuống của bạn không bắt đầu sau 30 giây, hãy bấm vào liên kết này:
   Bấm vào đây

   Chọn tệp chưa tải xuống

   Tên TệpDownload LinkKích thước Tệp
   LIP_vi-VN-32bit.mlcRecommendedBấm vào đây2.6 MB
   LIP_vi-VN-64bit.mlcRecommendedBấm vào đây4.1 MB
   Download Summary:
   KBMBGB

   You have not selected any file(s) to download.

     • Để biết Hướng dẫn Trước khi cài đặt, xin bấm đây

     1. Bấm vào nút Tải xuống trên trang này để bắt đầu tải xuống, hoặc chọn một ngôn ngữ khác từ danh sách thả xuống.
     2. Thực hiện một trong các bước sau:
      • Để bắt đầu cài đặt ngay, xin bấm Chạy.
      • Để lưu bản tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt sau, xin bấm Lưu
     • Để biết Hướng dẫn Sau khi cài đặt, xin bấm đây

     • Để biết Các vấn đề đã biết, xin bấm đây

  Bản tải xuống Phổ biến

  Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng