Developer Tools

Cảm ơn bạn đã tải xuống

 • .NET Framework 1.1 Service Pack 1 CLR Security Update for Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server x64/IA64 and Windows 2003 Server R2 x64/IA64, Windows Vista, Windows Server 2008 - Tiếng Việt

  Nếu quá trình tải xuống của bạn không bắt đầu sau 30 giây, hãy bấm vào liên kết này: Bấm vào đây
    1. Click the Download button on this page to start the download, or select a different language from the Change language drop-down list and click Change.
    2. Do one of the following:
     • To start the installation immediately, click Run.
     • To save the download to your computer for installation at a later time, click Save.
     • To cancel the installation, click Cancel.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng