Internet Explorer

Cảm ơn bạn đã tải xuống

 • Cập nhật dành cho Windows Internet Explorer 9 - bản Beta của Windows 7 (KB2448827)

  Nếu quá trình tải xuống của bạn không bắt đầu sau 30 giây, hãy bấm vào liên kết này: Bấm vào đây
    1. Bấm vào nút Tải xuống trên trang này để bắt đầu tải xuống.
    2. Thực hiện một trong các việc sau đây:
     • Để bắt đầu cài đặt ngay, bấm Mở hoặc Chạy chương trình này từ vị trí hiện tại.
     • Để sao bản tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt sau, bấm Lưu hoặc Lưu chương trình này vào đĩa.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng