Security Update for Microsoft Office Word 2003 (KB943983) - Tiếng Việt
  Security Patch
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  11/02/2008
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - Tiếng Việt
  Update
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  20/07/2010
  Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 64-bit Edition và Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
  Update
  Tải xuống trình duyệt nhanh và mượt mà được khuyên dùng cho Windows 7.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  06/11/2013
  Ứng dụng Chiếu Màn hình của tôi dành cho Windows Phon
  Application
  Nếu bạn muốn chiếu màn hình điện thoại ra một màn hình hiển thị bên ngoài nhưng không thể kết nối với thiết bị không dây, bạn có thể sử dụng cáp USB để kết nối với thiết bị Windows.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  01/05/2015
  Update for PowerPoint 2003 (KB933669) - Tiếng Việt
  Update
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  08/05/2007
  Windows Installer 4.5 Redistributable - Tiếng Việt
  Redistributable component
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  02/06/2008
  Service Pack 1 for Microsoft Office 2013 (KB2817430) 32-Bit Edition - Tiếng Việt
  Service Pack
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  13/02/2014
  Ngôn ngữ Mách nước của Microsoft Office
  Application
  Sử dụng các bản dịch Mách nước để hiển thị văn bản của các thành phần hiển thị – chẳng hạn như các nút, menu và hộp thoại – bằng ngôn ngữ khác.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  14/03/2013
  Office 2003 Gói dịch vụ 3 (SP3)
  Service Pack
  Office 2003 Gói dịch vụ 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office 2003.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  17/09/2007
  Windows Internet Explorer 8 cho Windows Vista hoặc Windows Server 2008
  Update
  Internet Explorer 8. Nhanh hơn, Dễ dàng hơn, Riêng tư hơn và An toàn hơn.
  MIỄN PHÍ
  Ngày Phát hành:
  24/04/2009