Windows

Gói Giao diện Tiếng Việt cho Windows XP ®

Validation Required

This download is available to customers runninggenuine Microsoft Windows. Please click the Continue button to begin Windows validation. As described in our privacy statement, Microsoft will not use the information collected during validation to identify or contact you.

Windows Vista users must pass Microsoft Genuine validation requirements to enable certain product features and to obtain non-security updates and product support from Microsoft. For more information, go to the Windows Genuine Advantage FAQ.

Change Language:
Gói Giao diện Tiếng Việt cho các bản Windows XP Professional, Windows XP Home hoặc Windows XP TabletPC cung cấp hầu hết Giao diện Người dùng của Windows XP bằng Tiếng Việt.
 • Quick Details

  Version:
  Date Published:

  All

  13/06/2006

  File Name:
  File Size:

  LIPSetup.msi

  6.5 MB

   Gói Giao diện Tiếng Việt cho họ sản phẩm Windows XP cung cấp hầu hết Giao diện Người dùng của Windows XP bằng Tiếng Việt. Gói Giao diện Tiếng Việt này sẽ yêu cầu xác định tính hợp thức của Microsoft Windows vào lúc cài đặt. Việc xác định tính hợp thức bảo đảm rằng bạn đang sử dụng bản sao đích thực và được cấp phép đầy đủ của Windows. Hãy ghé thăm trang Genuine Microsoft Software để biết thêm về lợi ích của việc sử dụng phần mềm Windows chính hãng.
 • System Requirements

  Supported Operating Systems:

  Windows XP

   - Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP với Service Pack2 (SP2)
   - Các bản Tiếng Anh của Windows XP Professional với SP2, Windows XP Home với SP2 hoặc Windows XP TabletPC Edition với SP2 cần phải được cài đặt trên máy tính của bạn.
   - Các tệp script phức hợp phải được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn. Hãy chọn “Cài đặt tệp cho script phức hợp và các ngôn ngữ viết từ phải-sang-trái (bao gồm cả tiếng Thái)” từ Tùy chọn Vùng và Ngôn ngữ trong Pa-nen Điều khiển. Bạn sẽ được nhắc đưa vào đĩa CD thiết lập Windows XP.
   - Có sẵn 4.63 MB không gian trống để tải xuống
   - Khoảng 15 MB không gian trống để Cài đặt
 • Instructions

   Khi việc tải xuống bắt đầu:
   - Chọn “Run this program from its current location” để bắt đầu cài đặt từ Internet,
   hoặc
   - “Save this program to the disk” để lưu chương trình cài đặt vào một vị trí cụ thể trên máy tính và cài đặt sau.
 • Related Resources

Popular Downloads

Free PC updates

 • Security patches
 • Software updates
 • Service packs
 • Hardware drivers
Run Microsoft Update
close
moreinfo