Windows

Gói Ngôn ngữ cho Windows SharePoint Services 3.0 x64

Thay đổi Ngôn ngữ:
Với gói khuôn mẫu ngôn ngữ này, bạn có thể tạo các trang SharePoint bằng các ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mặc định đã chọn khi cài đặt.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng