Office

  Gói Dịch Vụ 2 của Office 2003 cho Gói Giao Diện Ngôn Ngữ

  Thay đổi Ngôn ngữ:
  Gói Dịch Vụ 2 của Office 2003 cho Gói Giao Diện Ngôn Ngữ cung cấp những cập nhật mới nhất cho Gói Giao Diện Ngôn Ngữ Microsoft Office 2003.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Phiên bản:

   1.0

   File Name:

   LIP2003SP2-KB887617-Client-VIT.exe

   LIP2003SP2-KB887617-FullFile-VIT.exe

   Ngày Phát hành:

   18/11/2005

   File Size:

   983 KB

   5.7 MB

   Bài viết trong Cơ sở Kiến thức (KB): KB887617

    Bộ Dịch Vụ 2 của Office 2003 (SP2) cho Bộ Giao Diện Ngôn Ngữ đảm bảo rằng chương trình Office 2003 hoạt động với tính năng hoàn thiện khi bạn sử dụng Bộ Giao Diện Ngôn Ngữ của Office 2003.

    Gói dịch vụ này cũng bao gồm tất cả những cập nhật đã phát hành trước kia cho Gói Giao Diện Ngôn Ngữ của Office 2003 (chỉ có tiếng Catalan, NyNorsk và Serbian Cyrillic):


    Chương trình Office 2003 SP2 cho LIP sẽ cài đặt thành công ngay cả khi một gói dịch vụ đã được cài đặt trong máy tính của bạn. Bạn có thể biết thông tin chi tiết về cập nhật này trong bản Cơ Sở Kiến Thức Microsoft (887617): Mô tả Gói Dịch Vụ 2 của Office 2003 cho Gói Giao Diện Ngôn Ngữ.

    Quan Trọng Đối với tính năng hoàn thiện của Office 2003 SP2 nếu bạn đang sử dụng một Gói Giao Diện Ngôn Ngữ Office 2003, bạn sẽ cần phải cài đặt cả hai việc tải xuống và Gói Dịch Vụ 2 của Office 2003 bằng tiếng Anh.
  • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

   Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP


    Cập Nhật áp dụng cho các chương trình sau:
    • Gói Giao Diện Ngôn Ngữ Microsoft® Office 2003


   • Chú ý: Quản Trị Viên nên đối chiếu với mục Tài Nguyên Quản Trị Viênmục.

    Các chỉ dẫn cài đặt
    Để cài đặt cập nhật này, làm theo các bước sau:
    1. Tải một trong hai tập tin .exe bằng cách sử dụng các đường liên kết ở cuối trang, rồi sau đó lưu lại tập tin vào ổ cứng của bạn.
     • LIP2003SP2-kb887617-client-VIT.exe: Bạn nên tải tập tin này nếu bạn truy cập sản phẩm CD-ROM gốc của bạn. Bạn có thể cần phải cung cấp nguồn cài đặt trong quá trình cài đặt bổ sung nếu như trước đó bạn đã cập nhật sản phẩm của bạn.
     • LIP2003SP2-kb887617-fullfile-VIT.exe: Tải xuống tập tin này nếu bạn không truy cập tới sản phẩm CD-ROM gốc hoặc nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt LIP2003SP2-kb887617-client-VIT.exe.
    2. Bạn cần phải thoát khỏi bất cứ chương trình nào đang chạy.

    3. Trong Windows Explorer, nhấp đúp tập tin .exe mà trước đó bạn đã lưu vào ổ cứng của mình, và làm theo những chỉ dẫn trên màn hình.


    Các chỉ dẫn sử dụng:

    Sau khi cài đặt cập nhật này, bạn có thể sử dụng chương trình Office khi bạn cần.


    Để loại bỏ việc tải xuống:

    Không có tính năng tháo cài đặt đối với việc tải xuống này. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản Cơ Sở Kiến Thức Microsoft (873125): Bạn không thể gỡ bỏ Gói Dịch Vụ 2 đối với các sản phẩm của Office 2003.


    Tài nguyên quản trị viên
    Các quản trị viên làm việc trong môi trường có quản lý có thể tìm thấy toàn bộ tài nguyên để tiến hành cập nhật chương trình Office trong một tổ chức tại trang web Trung Tâm Cập Nhật Quản Trị Văn Phòng. Tại trang chủ của trang web này, hãy xem Các Chiến Lược Cập Nhật để lấy phiên bản sản phẩm bạn đang cập nhật.

    Tải cập nhật này ở dưới đây. Khi bạn nhấp đúp vào biểu tượng có thể thực hiện được, quá trình cài đặt sẽ bắt đầu. Để tách các tập tin chắp vá này (Các tập tin MSP), bạn phải sử dụng một tuyến lệnh. Các tuyến lệnh và các chỉ dẫn có trong bản Cơ Sở Kiến Thức (197147): Khóa Chuyển Đổi Tuyến Lệnh Thành Các Gói Cập Nhật Phần Mềm IExpress.

    Xem bản Cơ Sở Kiến Thức Microsoft (887617): Mô tả Gói Dịch Vụ 2 của Office 2003 cho Gói Giao Diện Ngôn Ngữ để biết thêm thông tin về cập nhật này.

  Bản tải xuống Phổ biến

  Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng