Windows Phone

Windows Phone 7 Connector (for Mac) Beta - Tiếng Việt

Thay đổi Ngôn ngữ:
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
 • Phiên bản:

  0.6

  File Name:

  WP7C_0.6_Beta.dmg

  Ngày Phát hành:

  15/12/2010

  File Size:

  4.7 MB

   The Windows Phone 7 Connector for Mac 1.0 is now available via the Mac App Store. For more details go here.

   Windows Phone 7 Connector for Mac is a new software application that enables you to synchronize your favorite music*, videos*, photos* and podcasts* from iTunes and iPhoto. This software is not part of the Zune experience. In order to enjoy the Zune experience on Mac, you will need to install a Windows OS (XP or higher). Zune delivers music and video entertainment across Windows Phone 7, Xbox Live and Windows PC’s.

   *DRM Protected content will not be able to be synchronized with Windows Phone 7
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Mac OS X, Mac OS X v. 10.5 Leopard

   Apple OSX 10.5 and above
  • Double-click on the installer and follow the simple instructions to complete the install.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng