Internet Explorer

  Cumulative Security Update for Internet Explorer 9 Beta in Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2482017) - Tiếng Việt

  Thay đổi Ngôn ngữ:
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  • Phiên bản:

   2482017

   File Name:

   IE9Beta-Windows6.1-KB2482017-x64.msu

   Ngày Phát hành:

   07/02/2011

   File Size:

   15.3 MB

   Bài viết trong Cơ sở Kiến thức (KB): KB2482017

   Bản tin Bảo mật:MS11-003

    Security issues have been identified that could allow an attacker to compromise a computer running Microsoft Internet Explorer and gain control over it. You can help protect your computer by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.

  • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

   Windows Server 2008 R2

    This update applies to Internet Explorer 9 Beta with the following operating systems:
    • Windows Server 2008 R2 (x64-bit)
    1. Click the Download button on this page to start the download, or select a different language from the Change language drop-down list and click Go.
    2. Do one of the following:
     • To start the installation immediately, click Run.
     • To save the download to your computer for installation at a later time, click Save.
     • To cancel the installation, click Cancel.

  Bản tải xuống Phổ biến

  Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng