Internet Explorer

Cập nhật dành cho Công cụ Phản hồi Internet Explorer 9 - bản Beta của Windows 7 Ấn bản 64 bit và Windows Server 2008 R2 Ấn bản 64 bit (KB2452648)

Thay đổi Ngôn ngữ:
Cập nhật dành cho Công cụ Phản hồi Internet Explorer 9 - bản Beta của Windows 7 Ấn bản 64 bit và Windows Server 2008 R2 Ấn bản 64 bit (KB2452648). Bản cập nhật này xử lý vấn đề chặn đối với người dùng cài Internet Explorer 9 cùng với Windows Live Essentials 2011 trên các hệ điều hành 64 bit.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng