Office

Gói Giao diện Ngôn ngữ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

Thay đổi Ngôn ngữ:
Gói Dịch vụ 2 cung cấp bản cập nhật mới nhất cho các Gói Giao diện Ngôn ngữ Microsoft Office 2007.
 • Phiên bản:

  1.0

  File Name:

  officelip2007sp2-kb953339-fullfile-vi-vn.exe

  Ngày Phát hành:

  21/05/2009

  File Size:

  13.5 MB

  Bài viết trong Cơ sở Kiến thức (KB): KB953339

   Gói Giao diện Ngôn ngữ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 2 (SP2) cung cấp cho khách hàng các bản cập nhật mới nhất về các Gói Giao diện Ngôn ngữ Office 2007. Mục tải xuống này cũng bao gồm hai loại bản vá lỗi:
   • Các bản vá lỗi chưa được phát hành trước đó đã được thực hiện một cách cụ thể cho gói dịch vụ này.
    • Ngoài các bản vá lỗi sản phẩm chung, bản vá lỗi này còn bao gồm các cải tiến về độ ổn định, hiệu suất và tính bảo mật.
    • Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Bài viết Kiến thức Cơ bản 953339, có mô tả các thay đổi cụ thể của sản phẩm.
   • Tất cả Bản Cập nhật Công cộng, Cập nhật Bảo mật, Cập nhật Lũy tích và Hotfixes đều được phát hành vào tháng 2 năm 2009.

   Trước khi cài đặt gói dịch vụ này, bạn nên đọc 953339, có mô tả một số cải tiến quan trọng của SP2, đồng thời tìm hiểu một số thông tin quan trọng mà bạn nên biết trước khi cài đặt.
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3


   Gói Dịch vụ 2 sẽ cập nhật:
   • Các Gói Giao diện Ngôn ngữ Microsoft® Office 2007
  • Để cài đặt bản cập nhật này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Sử dụng Microsoft Update (được khuyên dùng).
    • Microsoft Update sẽ hợp nhất tất cả bản cập nhật vào một vị trí và chỉ cung cấp cho bạn những bản cập nhật có ảnh hưởng đến hệ thống riêng biệt của bạn.
   • Cài đặt bản cập nhật này theo cách thủ công.
    • Tải xuống tập tin bằng cách nhấp vào nút Tải xuống trên trang này.
    • Lưu tập tin vào ổ đĩa cứng của bạn.
    • Tìm tập tin .exe mà bạn đã lưu, nhấp đúp vào tập tin và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

   LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu bạn thử cài đặt bản cập nhật này và nhận được thông báo cho biết không cập nhật được, vui lòng tham khảo Bài viết Kiến thức Cơ bản 968173. Bài viết mô tả một tập hợp các yêu cầu và các vấn đề khác có thể là nguyên nhân làm cho việc cài đặt không thực hiện được, đồng thời cung cấp hướng dẫn về cách sửa các lỗi này.


   Cài đặt SP2 cho các Sản phẩm Văn phòng Khác
   Nếu bạn đã cài đặt các sản phẩm Văn phòng khác, hãy chắc chắn cũng cập nhật các sản phẩm này. Danh sách đầy đủ các phiên bản SP2 cho các sản phẩm Văn phòng có sẵn trong Bài viết Kiến thức Cơ bản 968170.


   Để Xóa Mục Tải xuống này
   Gói Dịch vụ 2 là gói dịch vụ đầu tiên hỗ trợ việc gỡ bỏ cài đặt các bản vá lỗi ứng dụng khách qua cả dòng lệnh và sử dụng Microsoft Service Pack Uninstall Tool. Công cụ Gỡ bỏ cài đặt Gói Dịch vụ có sẵn dưới dạng mục tải xuống riêng lẻ. Để biết thêm thông tin về công cụ này, hãy xem bài viết Kiến thức Cơ bản của Microsoft 954914.


   Tài nguyên Quản trị viên
   Quản trị viên làm việc trong các môi trường được quản lý có thể tìm thấy các tài nguyên hoàn chỉnh để triển khai các bản cập nhật Office trong một tổ chức trên trang web 2007 Office Resource Kit.


   Thông tin Bổ sung
   Xin nhắc lại, để biết thêm chi tiết về các tính năng được đưa vào gói dịch vụ, bạn nên đọc Bài viết Kiến thức Cơ bản 953339.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng