Office

Ngôn ngữ Mách nước của Microsoft Office

Thay đổi Ngôn ngữ:
Sử dụng các bản dịch Mách nước để hiển thị văn bản của các thành phần hiển thị – chẳng hạn như các nút, menu và hộp thoại – bằng ngôn ngữ khác.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Phiên bản:

  2

  File Name:

  ScreenTipLanguage_vi-vn_32Bit.exe

  ScreenTipLanguage_vi-vn_64Bit.exe

  Ngày Phát hành:

  15/02/2011

  File Size:

  1.7 MB

  1.7 MB

   Thay đổi ngôn ngữ Mách nước để hiển thị các bản dịch của các thành phần hiển thị – chẳng hạn như các nút, menu và hộp thoại – bằng ngôn ngữ khác và giúp người dùng điều hướng các ứng dụng Microsoft Office đã được cài đặt bằng một ngôn ngữ mà họ không hiểu.


   Một số ví dụ tình huống sử dụng là:
   • Trợ giúp ngôn ngữ gồm hai ngôn ngữ và đa ngôn ngữ
   • Các kỹ sư Trợ giúp có thể mở rộng hỗ trợ đối với các ngôn ngữ mà người dùng không hiểu
   • Người dùng có thể tạm thời sử dụng Office bằng tiếng nước ngoài hoặc trong một khoảng thời gian tạm thời (Người dùng chuyển vùng)
   • Việc sử dụng ngôn ngữ trên máy tính dùng chung
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows 7

   • Các ứng dụng Microsoft Office được Hỗ trợ:
     Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office OneNote 2010, Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Office Publisher 2010
   • Phần mềm yêu cầu:
     Ngôn ngữ Đông Á và Script Phức hợp có thể yêu cầu cài đặt các tập tin hỗ trợ. Điều này có thể được thực hiện thông qua Pa-nen Điều khiển trong ‘Tùy chọn Vùng và Ngôn ngữ’.
  • Để cài đặt bản tải xuống này:
   1. Bấm vào nút Tải xuống trên trang này để bắt đầu.
   2. Thực hiện một trong các bước sau:
    • Để bắt đầu cài đặt ngay lập tức, bấm vào Chạy.
    • Để lưu bản tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt vào lúc khác, bấm vào Lưu.
    • Để huỷ cài đặt, bấm vào Huỷ.

   Để tắt hoặc thay đổi Ngôn ngữ Mách nước:
   1. Bấm vào nút Tệp Office, chọn Tuỳ chọn, chọn Ngôn ngữ và đặt Ngôn ngữ Mách nước thành 'Khớp Ngôn ngữ Hiển thị'.

   Để loại bỏ bản tải xuống này:
   1. Từ menu Bắt đầu, đi đến Pa-nen Điều khiển.
   2. Bấm đúp vào Thêm/Loại bỏ Chương trình.
   3. Trong danh sách các chương trình hiện đã được cài đặt, chọn Microsoft Office ScreenTip Language và sau đó bấm vào Loại bỏ hoặc Thêm/Loại bỏ. Nếu hộp thoại xuất hiện, hãy thực hiện theo các chỉ dẫn để loại bỏ chương trình.
   4. Bấm vào hoặc OK để xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ chương trình.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng