Windows

Windows Media v9 Advance Profile (VC1) Decoder DMO Codec - Tiếng Việt

Thay đổi Ngôn ngữ:
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
 • Phiên bản:

  1

  File Name:

  wvc1dmo.cab

  Ngày Phát hành:

  17/10/2005

  File Size:

  462 KB

   Updated AP decoder codec cab for WMP 8 and 9 to enable playback of VC-1 encoded content. Cab will be referenced from codec download server with new 4CC code.
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows 2000, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Professional Edition , Windows 2000 Server, Windows 2000 Service Pack 2, Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows ME, Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows XP, Windows XP Home Edition , Windows XP Home Edition N, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional Edition, Windows XP Professional N, Windows XP Service Pack 1, Windows XP Service Pack 2

   Windows Media Player 8 or 9
  • Install via INF in cab

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng