Servers

Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 PowerPivot® dành cho Microsoft SharePoint®

Thay đổi Ngôn ngữ:
Microsoft SQL Server 2012 SP1 PowerPivot dành cho SharePoint 2013 mở rộng SharePoint Server 2013 để bổ sung tính năng hỗ trợ quản lý, cộng tác và xử lý làm mới dữ liệu phía máy chủ cho sổ làm việc PowerPivot.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Phiên bản:

  11.0.3000.00

  File Name:

  1066\x64\spPowerPivot.msi

  1066\Readme_PowerPivot_For_SharePoint2013.htm

  Ngày Phát hành:

  06/11/2012

  File Size:

  90.4 MB

  18 KB

   Microsoft SQL Server 2012 SP1 PowerPivot dành cho SharePoint 2013 mở rộng SharePoint Server 2013 để bổ sung tính năng hỗ trợ quản lý, cộng tác và xử lý làm mới dữ liệu phía máy chủ cho sổ làm việc Excel với các mẫu dữ liệu nâng cao vào SharePoint. Gói này sẽ chỉ sẵn có trong phiên bản 64 bit.
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2

  • Để cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 2012 SP1 PowerPivot cho Microsoft SharePoint, hãy hoàn thành các bước sau theo đúng thứ tự:

   1. Chạy SpPowerPivot.msi.
   2. Bấm vào Tiếp trên trang Chào mừng.
   3. Xem xét và chấp nhận thỏa thuận cấp phép, rồi bấm vào Tiếp.
   4. Trên trang Chọn Tính năng, tất cả các tính năng đều được chọn theo mặc định.
   5. Bấm vào Tiếp.
   6. Bấm vào Cài đặt để hoàn tất quá trình cài đặt.
   7. Để biết thêm thông tin về việc cài đặt, hãy xem Cài đặt hoặc Gỡ cài đặt Bổ trợ PowerPivot dành cho SharePoint Add-in.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng