Servers

Bổ trợ Reporting Services của Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 cho Microsoft® SharePoint®

Thay đổi Ngôn ngữ:
Bổ trợ Reporting Services của SQL Server 2012 SP1 cho công nghệ Microsoft SharePoint 2010 cho phép bạn đưa trải nghiệm cộng tác của SharePoint 2010 experience vào môi trường báo cáo của mình.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng