Other

Gói Dịch vụ 2 dành cho Gói Ngôn ngữ Microsoft SharePoint Foundation 2010 (KB2687466)

Thay đổi Ngôn ngữ:
Gói Dịch vụ 2 (SP2) dành cho Gói Ngôn ngữ Microsoft SharePoint Foundation 2010 chứa các bản cập nhật mới giúp cải thiện bảo mật, hiệu suất và độ ổn định. Ngoài ra, SP là tổng hợp của tất cả các bản cập nhật được phát hành trước đó.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng