Windows

Windows Vista Credential Provider Samples - Tiếng Việt

Thay đổi Ngôn ngữ:
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
 • Phiên bản:

  1

  File Name:

  RTMCredentialProviderSamples__FINAL.zip

  Ngày Phát hành:

  18/12/2006

  File Size:

  835 KB

   This download contains 5 sample credential providers for Windows Vista RTM (build 6000). An overview document describing how to build them is included. The RTM refresh contains minor bug fixes and provides additional guidance for several scenarios.
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Starter N, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

   Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
   Windows Vista SDK
  • After the download completes, open the zip file. Follow the instructions within the overview document to build the samples.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng