Office

Các gói ngôn ngữ cho SharePoint Foundation 2010

Thay đổi Ngôn ngữ:
Các gói ngôn ngữ cho phép việc tạo các site và tuyển tập site ở nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu các bản cài đặt riêng lẻ của SharePoint Foundation 2010
 • Phiên bản:

  SP2

  File Name:

  SharePointLanguagePack_SP2_vi-vn.exe

  Ngày Phát hành:

  16/09/2013

  File Size:

  21.4 MB

   Các gói ngôn ngữ cho phép việc tạo các site và bộ sưu tập site ở nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu các bản cài đặt riêng lẻ của SharePoint Foundation 2010. Có thể cài đặt nhiều gói ngôn ngữ trên cùng một hệ phục vụ. Ứng dụng của Gói ngôn ngữ sẽ không thay đổi ngôn ngữ của sản phẩm máy chủ của Microsoft đã được cài đặt hoặc ngôn ngữ của các tính năng quản trị.

   Lưu ý
   • Bạn không cần phải tải xuống gói ngôn ngữ cho ngôn ngữ bạn đã cài đặt, các gói ngôn ngữ này là để hỗ trợ việc tạo các ngôn ngữ bổ sung.
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012


   • Bản tải xuống này hoạt động với các chương trình sau:

    • SharePoint Foundation 2010


  • Để cài đặt bản tải xuống này:

   Cài đặt gói ngôn ngữ:
   1. Tải xuống tệp bằng cách bấm vào nút Tải xuống (ở trên) và lưu tệp vào đĩa cứng của bạn.
   2. Chạy chương trình thiết lập.
   3. Trên trang Đọc Các điều khoản về giấy phép phần mềm của Microsoft, xem lại các điều khoản, chọn hộp kiểm Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này và sau đó bấm vào Tiếp tục.
   4. Thuật sĩ thiết lập chạy và cài đặt gói ngôn ngữ.
   5. Chạy lại Thuật sĩ cấu hình Sản phẩm và Công nghệ của SharePoint, sử dụng thiết đặt mặc định.
   Lưu ý: Nếu bạn không chạy Thuật sĩ cấu hình Sản phẩm và Công nghệ của SharePoint sau khi bạn cài đặt gói ngôn ngữ, gói ngôn ngữ sẽ không được cài đặt đúng cách.

   Chạy lại Trình hướng dẫn cấu hình Sản phẩm và Công nghệ của SharePoint:
   1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ tới Tất cả chương trình, trỏ tới Các sản phẩm Microsoft SharePoint 2010 và sau đó bấm vào Trình hướng dẫn cấu hình Sản phẩm và Công nghệ của SharePoint.
   2. Trên trang Chào mừng bạn đến với Công nghệ và Sản phẩm của SharePoint, bấm vào Tiếp theo.
   3. Bấm vào trong hộp thoại cho bạn biết rằng cần phải khởi động lại một số dịch vụ trong quá trình cấu hình.
   4. Trên trang Sửa đổi Thiết đặt Trang trại Hệ phục vụ, bấm vào Không ngắt kết nối với trang trại hệ phục vụ và sau đó bấm vào Tiếp theo.
   5. Nếu trang Sửa đổi Thiết đặt Quản trị web quản trị trung tâm SharePoint xuất hiện, không sửa đổi bất kỳ thiết đặt mặc định nào và sau đó bấm vào Tiếp theo.
   6. Trên trang Hoàn tất Thuật sĩ cấu hình Công nghệ và Sản phẩm của SharePoint, bấm vào Tiếp theo.
   7. Trên trang Cấu hình thành công, bấm vào Kết thúc.
   Hướng dẫn sử dụng:

   Để có thông tin sử dụng, hãy truy cập site Triển khai Các gói ngôn ngữ (SharePoint Foundation 2010).

   Để loại bỏ bản tải xuống này:
   1. Trên menu Bắt đầu, trỏ tới Thiết đặt và sau đó bấm vào Pa-nen Điều khiển.
   2. Bấm đúp vào Thêm/Loại bỏ chương trình.
   3. Trong danh sách các chương trình hiện đã được cài đặt, chọn Gói ngôn ngữ SharePoint Foundation 2010 – Ngôn ngữ] và sau đó bấm vào Loại bỏ hoặc Thêm/Loại bỏ. Nếu hộp thoại xuất hiện, hãy thực hiện theo các hướng dẫn để loại bỏ chương trình.
   4. Bấm vào hoặc OK để xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ chương trình.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng