Windows

Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows Vista

Validation Required

This download is available to customers runninggenuine Microsoft Windows. Please click the Continue button to begin Windows validation. As described in our privacy statement, Microsoft will not use the information collected during validation to identify or contact you.

Windows Vista users must pass Microsoft Genuine validation requirements to enable certain product features and to obtain non-security updates and product support from Microsoft. For more information, go to the Windows Genuine Advantage FAQ.

Change Language:
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows Vista (LIP) cung cấp phiên bản được dịch một phần của hầu hết các tính năng sử dụng rộng rãi trong Windows Vista
 • Quick Details

  Version:
  Date Published:

  1.0

  08/12/2007

  File Name:
  File Size:

  LIP_vi-VN.mlc

  2.5 MB

   Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows Vista (LIP) cho Windows Vista cung cấp phiên bản được dịch một phần của hầu hết các tính năng sử dụng rộng rãi trong Windows. Sau khi cài đặt LIP, phần câu chữ trong các thuật sĩ, hộp thoại, menu, các chủ điểm Trợ giúp và Hỗ trợ, và các khoản mục khác trên giao diện người dùng sẽ được hiển thị trong ngôn ngữ LIP. Phần câu chữ không được dịch sẽ vẫn ở trong ngôn ngữ gốc của Windows Vista. Ví dụ, nếu bạn mua phiên bản Windows Vista tiếng Tây-ban-nha và cài đặt LIP Ca-ta-lăng, một vài câu chữ sẽ vẫn ở ngôn ngữ Tây-ban-nha. Bạn có thể cài đặt nhiều hơn một LIP, sao cho trên một máy tính, từng người dùng có thể chọn ngôn ngữ hiển thị giao diện người dùng theo ý họ.
 • System Requirements

  Supported Operating Systems:

  Windows Vista

   • Microsoft Windows Vista
   • Giao diện người dùng trong (các) ngôn ngữ sau: Anh
   • 4,63 Mb không gian trống để tải xuống
   • 15 Mb không gian trống để cài đặt

   Nền tảng Được hỗ trợ: Các LIP chỉ làm việc với phiên bản Windows Vista 32-bit và không thể cài đặt trên phiên bản Windows trước hay trên phiên bản Windows Vista 64-bit.
 • Instructions

   1. Bấm nút Tải về trên trang này để bắt đầu tải xuống hoặc bấm Đi.
   2. Thực hiện một trong các điều sau:
    • Để bắt đầu cài đặt ngay, bấm Open hoặc Chạy chương trình này từ vị trí hiện tại.
    • Để sao bản tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt lần sau, bấm Save hoặc Lưu chương trình này vào đĩa.
 • Related Resources

Popular Downloads

Free PC updates

 • Security patches
 • Software updates
 • Service packs
 • Hardware drivers
Run Microsoft Update
close
moreinfo