MSN

Photosynth - NASA video - Tiếng Việt

Thay đổi Ngôn ngữ:
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Phiên bản:

  1.0

  File Name:

  PhotoSynth-1280.wmv

  Photosynth-320.wmv

  Photosynth-640.wmv

  Ngày Phát hành:

  07/08/2007

  File Size:

  96.5 MB

  8.4 MB

  22.6 MB

   Photosynth takes a large collection of photos of a place or object, analyzes them for similarities, and displays them in a reconstructed 3-dimensional space.
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows Vista, Windows XP Embedded Service Pack 2

   Windows Media Player
  • Right-click each video and click Save Target As... Choose a folder on your computer and click Ok.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng