Servers

Microsoft® SQL Server® 2016 SP1 PowerPivot® cho Microsoft SharePoint® 2013

Thay đổi Ngôn ngữ:
Microsoft SQL Server 2016 SP1 PowerPivot cho SharePoint 2013 mở rộng SharePoint Server 2013 để thêm tính năng xử lý làm mới dữ liệu phía máy chủ, cộng tác và hỗ trợ quản lý cho sổ làm việc PowerPivot.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng