Windows

  128-bit Security for Pocket Internet Explorer, Version 3.0 - Tiếng Việt

  Thay đổi Ngôn ngữ:
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  • Phiên bản:

   1

   File Name:

   128bitHPC.exe

   Ngày Phát hành:

   20/01/2003

   File Size:

   961 KB

    The 128-bit SSL Add-on for Pocket Internet Explorer version 3.0 helps protect your security whenever you use credit cards or make other financial or confidential transactions over the Internet. Also includes support for SHA1 certificates.
  • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

   Windows 2000, Windows 98, Windows XP 64-bit

    • (Users of Handheld PCs (H/PCs) powered by Windows CE 2.0 or 1.0): This update only works with Pocket Internet Explorer version 3.0, shipped with the Windows CE for the Handheld PC Professional Edition software. Please contact the manufacturer of your H/PC to determine the availability of a ROM upgrade to the H/PC Pro Edition software. If a ROM upgrade is available, you must install it on your H/PC before attempting to install this upgrade.

    Note: This download is not intended for users of Pocket PC 2002. The Pocket PC 2002 software already includes the 128-bit encryption software of Pocket Internet Explorer.
    1. Click the Download link to start the download, or choose a different language from the drop-down list if applicable, and click Go.

    2. Do one of the following:
     • To start the installation immediately, click Open or Run this program from its current location.
     • To copy the download to your computer for installation at a later time, click Save or Save this program to disk.  Bản tải xuống Phổ biến

   • 01

    Microsoft Security Essentials

    Microsoft Security Essentials cung cấp tính năng bảo vệ theo thời gian thực cho máy tính tại nhà hoặc máy tính trong doanh nghiệp nhỏ của bạn nhằm chống lại vi rút, phần mềm gián đệp và phần mềm độc hại khác.

   • 02

    Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7

    Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 7

  Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng