Developer Tools

.NET Framework 1.1 Service Pack 1 CLR Security Update for Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server x64/IA64 and Windows 2003 Server R2 x64/IA64, Windows Vista, Windows Server 2008 - Tiếng Việt

Thay đổi Ngôn ngữ:
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
 • Phiên bản:

  1.1

  File Name:

  NDP1.1sp1-KB979906-X86.exe

  Ngày Phát hành:

  01/06/2010

  File Size:

  13.5 MB

  Bài viết trong Cơ sở Kiến thức (KB): KB979906

  Bản tin Bảo mật:MS10-041

   A security issue has been identified that could allow an attacker to tamper with digitally signed content without being detected, when this content is being consumed by an application that makes uses of the Microsoft .NET Framework on a Windows-based system. You can help protect your computer by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows 2000, Windows Server 2003 Itanium-based editions, Windows Server 2003 x64 editions, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

   1. Click the Download button on this page to start the download, or select a different language from the Change language drop-down list and click Change.
   2. Do one of the following:
    • To start the installation immediately, click Run.
    • To save the download to your computer for installation at a later time, click Save.
    • To cancel the installation, click Cancel.
  • Please see the Knowledge Base Article KB979906 for more information.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng