Developer Tools

Visual Studio 2008 - Tiếng Việt

Thay đổi Ngôn ngữ:
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
 • Phiên bản:

  1.02

  File Name:

  Visual Studio 2008 overview.pptx

  Ngày Phát hành:

  14/05/2008

  File Size:

  6.2 MB

   Visual Studio 2008
 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows Server 2003, Windows Server 2003 Itanium-based editions, Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86), Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition , Windows Server 2003 R2 x64 editions, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 2 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition, Windows Server 2003 x64 editions, Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Windows Server 2003, Datacenter Edition for 64-Bit Itanium-Based Systems, Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2003, Web Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-based Systems, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows XP Professional Edition, Windows XP Professional N, Windows XP Professional x64 Edition , Windows XP Service Pack 1, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows XP Starter Edition

   Visual Studio 2008
  • Visual Studio 2008
  • Visual Studio 2008

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng