Office

  Office 2003 Gói dịch vụ 3 (SP3)

  Thay đổi Ngôn ngữ:
  Office 2003 Gói dịch vụ 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office 2003.
  • Phiên bản:

   1

   File Name:

   Office2003SP3-KB923618-FullFile-VIT.exe

   Ngày Phát hành:

   17/09/2007

   File Size:

   66.9 MB

   Bài viết trong Cơ sở Kiến thức (KB): KB923618

    Microsoft® Office 2003 Gói dịch vụ 3 (SP3) thể hiện sự phát triển mạnh mẽ về bảo mật cho Office 2003. Sản phẩm này tăng cường cho gói Office giúp chống lại các cuộc tấn công tiềm năng và mối đe dọa khác về bảo mật. Gói dịch vụ này đồng thời bao gồm các bản sửa lỗi đã được phát hành trước đó dưới dạng các bản cập nhật riêng cho Office 2003.

    Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về bản cập nhật này trong bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft (923618): Mô tả Office 2003 Gói dịch vụ 3.

    Được bao gồm trong Gói dịch vụ này
    Gói dịch vụ này bao gồm các bản cập nhật bảo mật mới quan trọng. Gói dịch vụ này đồng thời bao gồm các bản cập nhật đã phát hành trước đó dành cho Office 2003:
    • Office 2003 Gói dịch vụ 1
    • Office 2003 Gói dịch vụ 2
    • Bản cập nhật dành cho Office 2003 (925251)
    • Bản cập nhật dành cho Office 2003 (924886)
    • Bản cập nhật dành cho Office 2003 (919029)
    • Bản cập nhật dành cho Office 2003 (923097)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2003 (923272)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2003 (924424)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2003 (921566)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2003 (917151)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2003 (914455)
    • Bản cập nhật dành cho Office 2003 (913571)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2003 (905645)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2003 (918419)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2003 (905756)
    • Bản cập nhật dành cho InfoPath 2003 (920103)
    • Bản cập nhật dành cho Outlook 2003 (913807)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Outlook 2003 (892843)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho PowerPoint 2003 (916518)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Publisher 2003 (894542)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Word 2003 (917334)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2003 (940602)
    • Bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2003 (936048)

    Gói dịch vụ 3 còn bao gồm các cải tiến về tính ổn định được phát triển nhờ nội dung nhập của người dùng từ Phân tích sự cố trực tuyến của Microsoft trong Office 2003 và từ phản hồi của bộ phận Hỗ trợ sản phẩm của Microsoft.

    Một số thay đổi trong Gói dịch vụ 3 sửa đổi hành vi của Office 2003, bao gồm các thay đổi vô hiệu một số tính năng theo mặc định và tăng quyền kiểm soát cho người quản trị máy tính. Các thay đổi bao gồm:
    • Office 2003 không thể mở hoặc lưu một số định dạng tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938810.
    • Các biểu mẫu MAPI không chạy trong các thư mục công cộng và thư mục của người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938816.
    • Hiện có thể định cấu hình Office 2003 để cho phép hoặc từ chối các cấu phần COM cụ thể. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938815.
    • Một số cấu phần COM có đặc tính bất thường có thể không hoạt động như mong muốn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938814.
    • Các thay đổi đã được thực hiện với hành vi của Microsoft Office Document Imaging. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938813.
    • Một số tệp đính kèm không thể mở được trong Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938811.
    • Không thể định cấu hình bổ trợ của Access để tất cả người dùng sử dụng được nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938809.
    • Thiết lập Lưu nhanh trong Microsoft Office Word đã bị loại bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938808.
    • Tài liệu được lưu bằng các định dạng nhất định không còn chứa số phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938807.
    • Một số macro ở định dạng tệp Excel cũ hơn được nâng cao độ bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft 938806.
  • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

   Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

    Bản cập nhật này áp dụng cho các chương trình sau:
    • Microsoft® Office Basic Edition 2003

    • Microsoft® Office Professional Edition 2003

    • Microsoft® Office Small Business Edition 2003

    • Microsoft® Office Standard Edition 2003

    • Microsoft® Office Student and Teacher Edition 2003

    • Microsoft® Office Access 2003

    • Microsoft® Office Access 2003 Runtime

    • Microsoft® Office Excel® 2003

    • Microsoft® Office FrontPage® 2003

    • Microsoft® Office InfoPath® 2003

    • Microsoft® Office Outlook® 2003

    • Microsoft® Office PowerPoint® 2003

    • Microsoft® Office Publisher 2003

    • Microsoft® Office Word 2003

    • Microsoft® Office 2003 Web Components

    • Microsoft® Office XP Web Components

  Bản tải xuống Phổ biến

  Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng