Windows

  Windows Installer 4.5 Redistributable - Tiếng Việt

  Thay đổi Ngôn ngữ:
  Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Phiên bản:

   4.5

   File Name:

   WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe

   redist.txt

   Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

   Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu

   Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu

   WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe

   WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe

   WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe

   Ngày Phát hành:

   02/06/2008

   File Size:

   3.2 MB

   2 KB

   3.4 MB

   2.9 MB

   1.7 MB

   24.6 MB

   4.5 MB

   2.9 MB

    The Microsoft® Windows® Installer (MSI) is the application installation and configuration service for Windows. Version 4.5 of the Windows Installer has several new features, including:

    Multiple Package Transaction: In a multiple package transaction, you can create a single transaction from multiple packages. In a multiple package transaction, a chainer is used to dynamically include packages in the transaction. If any of the packages do not install as expected, you can roll back the installation.

    Embedded UI Handler: You can embed a custom user interface (UI) handler in the Windows Installer package. This makes a custom UI easier to integrate. You can also invoke an embedded UI handler from the Add or Remove item in Control Panel. Or, you can invoke an embedded UI handler during a Windows Installer repair process.

    Embedded Chainer: You can use the embedded chainer to add packages to a multiple package transaction. You can use an embedded chainer to enable installation events across multiple packages. For example, you can enable the install-on-demand events, the repair events, and the uninstall events across multiple packages.

    Update Supersedence Resiliency: This feature enables you to correct for changes in the FeatureComponent table during supersedence.

    Shared Component Patching Resiliency During Uninstall: This feature makes sure that the most recent version of a component is available to all the products.

    Custom Action Execution On Update Uninstall: This feature enables an update to add or change a custom action so that the custom action is called when an update is uninstalled.

    After installation of this package, the version of Windows Installer on the system will be upgraded to 4.5.
  • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

   Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

    The Windows Installer 4.5 redistributable can be installed on Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1, and Windows Server 2008 in X86, X64 and IA64 flavors.
   • Download the file that is appropriate for your operating system version and platform.

    For Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 and Windows Server 2008:
    x86 Platform: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
    x64 Platform: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
    IA64 Platform: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

    For Windows XP Service Pack 2 and Windows XP Service Pack 3 (32-bit platforms):
    x86 Platform: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe

    For Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2 and Windows XP 64-bit Editions:
    x86 Platform: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
    x64 Platform: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
    IA64 Platform: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe

    For complete information on installing or upgrading Windows installer, including command line options, please see the Windows Installer Start Page on MSDN.

  Bản tải xuống Phổ biến

   • 01

    Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7

    Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 7

   • 02

    Microsoft Security Essentials

    Microsoft Security Essentials cung cấp tính năng bảo vệ theo thời gian thực cho máy tính tại nhà hoặc máy tính trong doanh nghiệp nhỏ của bạn nhằm chống lại vi rút, phần mềm gián đệp và phần mềm độc hại khác.

  Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng