Trình điều khiển

decorative icon product name, link and description price and details
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
07/02/2011
Cập nhật
Cập nhật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
09/12/2008
Ứng dụng
Ứng dụng
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
17/10/2005
Ứng dụng
Ứng dụng
Gói ngôn ngữ cho phép việc tạo các site và tuyển tập site ở nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu các bản cài đặt riêng lẻ của SharePoint Server 2010, Project Server
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
12/09/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Công cụ Soát lỗi Microsoft Office cho phép chỉnh sửa ở các ngôn ngữ bổ sung.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
23/10/2012
Công cu
Công cu
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 8 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 8
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
20/11/2012
Ứng dụng
Ứng dụng
Gói Ngôn ngữ cho phép cài đặt ngôn ngữ giao diện bổ sung cho Office Web Apps Server.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
30/04/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Gói ngôn ngữ cho phép tạo trang web và bộ sưu tập trang web bằng nhiều ngôn ngữ mà không cần phải cài đặt riêng SharePoint Foundation 2013
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
29/03/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Microsoft SQL Server 2012 SP1 PowerPivot dành cho SharePoint 2013 mở rộng SharePoint Server 2013 để bổ sung tính năng hỗ trợ quản lý, cộng tác và xử lý làm mới dữ liệu phía máy chủ cho sổ làm việc PowerPivot.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
06/11/2012
Ứng dụng
Ứng dụng
Bổ trợ Reporting Services của SQL Server 2012 SP1 cho công nghệ Microsoft SharePoint 2010 cho phép bạn đưa trải nghiệm cộng tác của SharePoint 2010 experience vào môi trường báo cáo của mình.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
06/11/2012
Ứng dụng
Ứng dụng
Internet Explorer 10 nhanh chóng và mang tính chuyển đổi, và cho phép các trang web của bạn luôn bóng bẩy và hoạt động giống như các ứng dụng cài đặt sẵn trên máy PC.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
25/02/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Internet Explorer 10 nhanh chóng và mang tính chuyển đổi, và cho phép các trang web của bạn luôn bóng bẩy và hoạt động giống như các ứng dụng cài đặt sẵn trên máy PC.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
25/02/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Gói ngôn ngữ cho phép tạo trang web và bộ sưu tập trang web bằng nhiều ngôn ngữ mà không cần phải cài đặt riêng SharePoint Server 2013
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
30/04/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
30/01/2014
Cấu phần có thể tái phân phối
Cấu phần có thể tái phân phối
Microsoft Access 2013 Runtime cho phép bạn phân phối này các ứng dụng Access 2013 tới người dùng chưa cài đặt phiên bản chính thức của Access 2013 trên máy tính.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
28/06/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Một lần tải xuống, nhưng có nhiều thứ thật tuyệt vời. Windows Live Essentials cung cấp cho bạn nhắn tin nhanh, email, ghi blog, sửa ảnh và nhiều thứ khác. Xin lưu ý rằng bấm "Tải xuống" nghĩa là bạn đồng ý với thỏa thuận dịch vụ của Microsoft và điều khoản về quyền riêng tư. Thông tin chi tiết phụ thêm có ở bên dưới.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
06/05/2010
Gói dịch vu
Gói dịch vu
Gói Dịch vụ 2 (SP2) dành cho Gói Ngôn ngữ Microsoft SharePoint Foundation 2010 chứa các bản cập nhật mới giúp cải thiện bảo mật, hiệu suất và độ ổn định. Ngoài ra, SP là tổng hợp của tất cả các bản cập nhật được phát hành trước đó.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
21/07/2013
Gói dịch vu
Gói dịch vu
Gói Dịch vụ 2 (SP2) dành cho Gói Ngôn ngữ Microsoft 2010 Server chứa các bản cập nhật mới giúp cải thiện bảo mật, hiệu suất và độ ổn định. Ngoài ra, SP là tổng hợp của tất cả các bản cập nhật được phát hành trước đó.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
19/07/2013
SDK
SDK
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
18/12/2006
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
04/06/2010
Cập nhật
Cập nhật
Internet Explorer 8. Nhanh hơn, Dễ dàng hơn, Riêng tư hơn và An toàn hơn.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
24/04/2009
Cập nhật
Cập nhật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
12/03/2007
Cập nhật
Cập nhật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
06/12/2006
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
11/02/2008
Ứng dụng
Ứng dụng
Các gói ngôn ngữ cho phép việc tạo các site và tuyển tập site ở nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu các bản cài đặt riêng lẻ của SharePoint Foundation 2010
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
16/09/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows Vista (LIP) cung cấp phiên bản được dịch một phần của hầu hết các tính năng sử dụng rộng rãi trong Windows Vista
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
07/12/2007
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
11/02/2008
Ứng dụng
Ứng dụng
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
07/08/2007
Ứng dụng
Ứng dụng
Microsoft Security Essentials cung cấp tính năng bảo vệ theo thời gian thực cho máy tính tại nhà hoặc máy tính trong doanh nghiệp nhỏ của bạn nhằm chống lại vi rút, phần mềm gián đệp và phần mềm độc hại khác.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
08/04/2014
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
04/06/2010
Ứng dụng
Ứng dụng
Các gói ngôn ngữ cho phép tạo các trang và bộ sưu tập trang Microsoft Office SharePoint bằng nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu các cài đặt riêng của Microsoft Office SharePoint Server 2007.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
20/07/2009
Ứng dụng
Ứng dụng
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
20/01/2003
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
09/07/2007
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
08/08/2008
Cập nhật
Cập nhật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
11/04/2011
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
08/05/2007
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
19/03/2008
Cập nhật
Cập nhật
Cập nhật dành cho Windows Internet Explorer 9 - bản Beta của Windows Vista và Windows Server 2008 (KB2448827). Bản cập nhật này cung cấp những cải thiện đối với độ tin cậy của Internet Explorer 9 - bản Beta (KB2448827). Sau khi cài đặt cập nhật này, bạn có thể cần khởi động lại hệ thống của mình.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
22/11/2010
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
11/02/2008
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
07/04/2008
1 2 3 4 5
 
Số kết quả mỗi Trang:1020304050