Microsoft Dynamics

  Microsoft Dynamics

  Lựa chọn hàng đầu

  Microsoft Dynamics CRM

  The next generation of CRM is faster, cleaner, mobile, social, and more agile.

  The Office you love, on the devices you love

  Includes PC, Mac, smartphone, and tablet—starting at $6.99/month.

  Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng