Xác thực Windows Chính hãng

Cảm ơn bạn đã chọn xác thực cài đặt Windows của mình. Vui lòng hoàn tất quá trình xác thực ngắn được giải thích trong các bước bên dưới. Sau khi xác thực, bạn sẽ được đưa về trang chi tiết tải xuống để truy cập bản tải xuống mình đã yêu cầu.

Bắt đầu xác thực Windows chính hãng

  1. 1. Chạy công cụ xác thực.

    Bấm Tiếp tục để khởi chạy công cụ xác thực. Khi được nhắc, bấm Mở hoặc Chạy chương trình này từ vị trí hiện tại của nó. Công cụ sẽ thu thập thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn, giúp xác định xem cài đặt Windows của bạn có phải chính hãng không và cung cấp cho bạn một mã mà bạn sẽ sử dụng trong Bước 2 bên dưới. Công cụ không thu thập hoặc gửi bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. Vui lòng đọc Câu hỏi Thường gặp về chương trình Windows Genuine Advantage để tìm hiểu thêm về việc thông tin nào được thu thập, tại sao lại cần thông tin đó và thông tin đó được sử dụng như thế nào.

  2. 2. Nhập mã xác thực của bạn.

    Sao chép và dán hoặc nhập mã được cung cấp trong Bước 1 vào hộp bên dưới. Sau đó bấm Xác thực.