Vi rút & phần mềm độc hại

Giúp bảo vệ máy tính của bạn bằng Microsoft Security Essentials.
Microsoft Security Essentials
Tải xuống Microsoft Safety Scanner.
Microsoft Safety Scanner
Xóa lây nhiễm bằng Công cụ xoá phần mềm độc hại của Windows.
Windows Malicious Software Removal Tool
decorative icon product name, link and description price and details
Bản vá bảo mật
Bản vá bảo mật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
07/02/2011
Cập nhật
Cập nhật
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
09/12/2008
Ứng dụng
Ứng dụng
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
17/10/2005
Ứng dụng
Ứng dụng
Gói ngôn ngữ cho phép việc tạo các site và tuyển tập site ở nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu các bản cài đặt riêng lẻ của SharePoint Server 2010, Project Server
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
12/09/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Công cụ Soát lỗi Microsoft Office cho phép chỉnh sửa ở các ngôn ngữ bổ sung.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
23/10/2012
Công cu
Công cu
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 8 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 8
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
20/11/2012
Ứng dụng
Ứng dụng
Gói Ngôn ngữ cho phép cài đặt ngôn ngữ giao diện bổ sung cho Office Web Apps Server.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
30/04/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Gói ngôn ngữ cho phép tạo trang web và bộ sưu tập trang web bằng nhiều ngôn ngữ mà không cần phải cài đặt riêng SharePoint Foundation 2013
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
29/03/2013
Ứng dụng
Ứng dụng
Microsoft SQL Server 2012 SP1 PowerPivot dành cho SharePoint 2013 mở rộng SharePoint Server 2013 để bổ sung tính năng hỗ trợ quản lý, cộng tác và xử lý làm mới dữ liệu phía máy chủ cho sổ làm việc PowerPivot.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
06/11/2012
Ứng dụng
Ứng dụng
Bổ trợ Reporting Services của SQL Server 2012 SP1 cho công nghệ Microsoft SharePoint 2010 cho phép bạn đưa trải nghiệm cộng tác của SharePoint 2010 experience vào môi trường báo cáo của mình.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
06/11/2012
1 2 3 4 5
 
Số kết quả mỗi Trang:1020304050