Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7
Application
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 7
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
26/02/2010
Internet Explorer 11 dành cho Windows 7
Update
Tải xuống trình duyệt nhanh và mượt mà được khuyên dùng cho Windows 7.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
06/11/2013
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 8.1 (LIP)
Tool
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 8.1 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được bản địa hóa một phần cho các vùng sử dụng rộng rãi Windows 8.1 nhất.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
15/10/2013
Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) - Tiếng Việt
Update
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
09/11/2009
Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - Tiếng Việt
Update
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
20/07/2010
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 8 (LIP)
Tool
Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 8 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 8
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
20/11/2012
Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 64-bit Edition và Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
Update
Tải xuống trình duyệt nhanh và mượt mà được khuyên dùng cho Windows 7.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
06/11/2013
Windows Installer 4.5 Redistributable - Tiếng Việt
Redistributable component
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
02/06/2008
Service Pack 1 for Microsoft Office 2013 Language Pack (KB2817427) 64-Bit Edition - Tiếng Việt
Service Pack
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
12/02/2014
Bộ Mã hóa/Giải mã Camera của Microsoft (6.3.9721.0)
Update
Bộ Mã hóa/Giải mã Camera của Microsoft cho phép xem các định dạng tập tin theo thiết bị cụ thể khác nhau. Lưu ý: Nhấp vào Tải xuống nghĩa là bạn đồng ý với thỏa thuận dịch vụ cũng như tuyên bố về quyề...
MIỄN PHÍ
Ngày Phát hành:
22/04/2014