Khóa đào tạo và sự kiện

Xây dựng năng lực giáo viên qua đào tạo và làm việc nhóm .

Lịch đào tạo và sự kiện

Tìm các khóa đào tạo và sự kiện theo yêu cầu và tham dự trực tiếp cho các nhà giáo dục và ban giám hiệu trong khu vực của bạn.

XEM LỊCH SỰ KIỆN

Phát triển chuyên môn và đào tạo trực tuyến miễn phí

Trung tâm Giáo dục Microsoft cung cấp tư liệu đào tạo về cách sử dụng tại Nhà OneNote, Teams và Office 365 trong học đường. Tìm hiểu và khám phá về tư liệu đào tạo cũng như tài nguyên phong phú, tích lũy các huy hiệu và chứng chỉ tại một trung tâm tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân được thiết kế dành riêng cho nhà giáo.

KHÁM PHÁ TRUNG TÂM GIÁO DỤC MICROSOFT

Nhà cung cấp khóa đào tạo và tư vấn về cấp phép và

Tìm các nhà cung cấp khóa đào tạo, đơn vị bán lẻ thiết bị và các nhà tư vấn học tập được đề xuất để hỗ trợ nhà giáo và ban giám hiệu cách tận dụng công nghệ tốt nhất nhằm đạt kết quả học tập tốt hơn.

TÌM NHÀ ĐÀO TẠO HOẶC BÁN LẺ

Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy cung cấp chương trình đào tạo, các kỹ năng và chứng chỉ công nghệ được công nhận trong ngành để trang bị cho các em vào đời thành công.

TÌM HIỂU THÊM


Theo dõi trang này
Chia sẻ trang này