Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiết bị giá phải chăng cho giáo dục

A group of students and their teacher sitting on a bench. They are all working on Windows devices.

Khóa đào tạo và sự kiện

Tìm các khóa đào tạo và sự kiện theo yêu cầu và tham dự trực tiếp cho các nhà giáo dục, ban giám hiệu và người chuyên trách công nghệ.

Four children at a desk using tablets while the teacher supervises.

Lịch đào tạo và các sự kiện

Tìm các khóa đào tạo và sự kiện trực tuyến và tham dự trực tiếp cho các nhà giáo dục, ban giám hiệu và người chuyên trách công nghệ.

Xem lịch sự kiện

Tìm khóa đào tạo cho nhà giáo dục

Tìm video hướng dẫn nhanh, tài nguyên học đường và lộ trình học hỏi để trở thành một nhà giáo dục đổi mới.

A student using a Lenovo tablet with a paused video of a penguin on the screen, the childs hand is at the screen about to press the play button.

Nhà cung cấp khóa đào tạo

Tìm Đối tác Đào tạo Microsoft Giáo dục và Nhà tư vấn Học tập có chứng nhận để tiến hành đào tạo thay mặt cho Microsoft.

Tìm nhà cung cấp đào tạo
Four students with their arms round each other smiling, three of them are wearing safety goggles.

Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy cung cấp chương trình đào tạo, kỹ năng và chứng chỉ công nghệ được công nhận trong ngành để trang bị cho sinh viên vào đời thành công.

Thông tin thêm về Microsoft Imagine Academy