ftr-icon-aliasesftr-icon-categoriesftr-icon-chatftr-icon-importftr-icon-onedriveftr-icon-sweepftr-icon-unsubftr-icon-view

Nâng cấp từ Gmail

Nhập các thư và số liên lạc từ Gmail vào Outlook.com chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

 

Chuyển đổi ngay

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải, rồi nhấp vào Tài khoản đã kết nối.

Chọn Tài khoản đã kết nối

Bước 2

Chọn Gmail trong mục Thêm tài khoản đã kết nối.

Chọn Gmail trong mục Thêm tài khoản đã kết nối

Bước 3

Chọn nơi bạn muốn lưu thư đã nhập, sau đó chọn Ok.

Chọn nơi lưu thư đã nhập

Bước 4

Đăng nhập vào tài khoản Gmail và nhấp vào Cho phép để kết nối tài khoản của bạn.

Đăng nhập vào Gmail và nhấp vào Cho phép

Ưu tiên sự riêng tư của bạnƯu tiên sự riêng tư của bạn

Không như Google, Microsoft ưu tiên sự riêng tư của bạn và không quét nội dung email để phục vụ quảng cáo.

Dùng thử Outlook.com